ETZ tekent overeenkomsten met alle zorgverzekeraars voor 2024

7 december 2023

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg heeft voor 2024 - behoudens enkele kleine uitzonderingen - contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen alle patiënten de benodigde zorg vergoed wanneer zij zich tot het ETZ wenden.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type verzekering dat individuen hebben afgesloten. Bovendien dient men bij een ziekenhuisbezoek altijd eerst het eigen risico te voldoen.
De uitzonderingen op deze contracten zijn:

De specifieke (budget)polissen van Zilveren Kruis (de Basis Budget Polis en de Principe Polis Budget) en van Caresq (de Natura Select polis). Het ETZ heeft voor deze polissen, net zoals in voorgaande jaren, geen overeenkomst gesloten voor 2024.
Voor de GGZ-zorg is het ETZ nog in gesprek met DSW, Zilveren Kruis en VGZ over een overeenkomst voor 2024. ETZ is positief over het verloop, de definitieve uitkomst van deze gesprekken zal naar verwachting uiterlijk medio december worden gecommuniceerd via de website.
Meer gedetailleerde informatie staat op de website van het ETZ: Zorgcontractering 2024.

ETZ Elisabeth