ETZ en Thebe verplaatsen ziekenhuiszorg naar thuis

26 juli 2023

Samenwerking start voorjaar 2024 met oncologische behandelingen in thuissituatie​

Het ETZ en Thebe Wijkverpleging gaan nauw samenwerken bij de behandeling van onder anderen patiënten met kanker. Door de medicatie voortaan thuis toe te dienen, hoeven deze patiënten niet meer voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis te komen. Dat biedt meer kwaliteit van leven en verbetert de patiënttevredenheid. Thebe levert al langer infuusbehandelingen thuis aan mensen die hier eerder voor naar het ziekenhuis werden verwezen.​

Naast de samenwerking op het vlak van de oncologische zorg, willen Thebe en het ETZ ook op andere gebieden de samenwerking intensiveren. Zo dragen beide organisaties bij aan het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie. Denk daarbij aan monitoring van patiënten op afstand of de begeleiding in de thuissituatie van patiënten met een chronische ziekte. De regionale samenwerking tussen Thebe en ETZ draagt bij aan de transformatie naar de 'Juiste Zorg op de Juiste Plek'.​

De tekst gaat verder onder de foto.

De bestuurders Anita Wydoodt en Jos Adriaans feliciteren elkaar met het ondertekenen van de intentieverklaring. Foto: ETZ/Ellen den Ouden​
De bestuurders Anita Wydoodt en Jos Adriaans feliciteren elkaar met het ondertekenen van de intentieverklaring. Foto: ETZ/Ellen den Ouden​

Meer rust en comfort

Door de patiënt thuis te behandelen is meer aandacht voor goede (na)zorg, doordat verpleegkundigen een goed beeld krijgen van de sociale omgeving en leefomstandigheden van de patiënt. Verpleegkundigen kunnen dit signaleren en eventueel andere instellingen betrekken. Voor de patiënt is het fijn dat die niet meer voor het toedienen van medicatie op en neer naar het ziekenhuis hoeft te reizen. Dat biedt de patiënt meer rust en comfort, zeker in relatie tot het beperkte energieniveau door de ziekte. Dit alles heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven.

Intentieverklaring

De beoogde samenwerking is dinsdag 25 juli bekrachtigd met het ondertekenen van een intentieverklaring door de bestuurders van Thebe en ETZ. Naar verwachting worden uiterlijk voorjaar 2024 de eerste patiënten thuis behandeld door het Specialistische Verpleging Thuis-team van Thebe.

Jos Adriaans, bestuurder van Thebe: “De uitdagingen in de zorg worden steeds groter. Het is daarom heel belangrijk om met verschillende zorgorganisaties samen te onderzoeken hoe het beter en efficiënter kan. Door deze oncologische zorg anders te organiseren, dragen we bij aan de kwaliteit van leven van mensen die ernstig ziek zijn. Daarnaast is het efficiënter dan wanneer al deze zorg in het ziekenhuis plaats zou vinden."

Anita Wydoodt, bestuurder ETZ: “Deze samenwerking, en specifiek het verplaatsen van zorg naar thuis, past binnen de regionale beweging 'zelf als het kan, thuis als het kan'. Samenwerking is hierin essentieel. Door te leren van elkaar en elkaar te versterken houden we de zorg toegankelijk voor alle patiënten."