Communicatie afdeling Neonatologie is effectief

13 maart 2023

Ouders en kinderartsen positief over inzet mHealth-app 

De veel te vroeg geboren baby’s verblijven vaak lang in een couveuse. Daardoor is er op de afdeling Neonatologie van het ETZ veel contact tussen de ouders en de zorgverleners. Kinderarts Jan Erik Bunt heeft onderzocht of de onderlinge communicatie goed gaat. Belangrijkste conclusie: de informatie is effectief en voldoet aan de wensen van de ouders.

De verkennende studie is onlangs gepubliceerd op de site JMIR Publications. De geboorte van een te vroeg geboren baby en de daaropvolgende ziekenhuisopname is een stressvolle gebeurtenis. Daarom is zorgvuldige en gemakkelijk te begrijpen communicatie tussen ouders en zorgverleners van cruciaal belang, vindt Bunt.

De tekst gaat verder onder de foto.

De ouders van de veel te vroeg geboren baby’s zijn tevreden over de communicatie met hun kinderarts.De ouders van de veel te vroeg geboren baby’s zijn tevreden over de communicatie met hun kinderarts.

Veel informatie

Jaarlijks worden meer dan tweehonderd prematuur geboren kinderen bij Fam in het ETZ en op de afdeling Neonatologie verpleegd. Bunt: “Deze baby’s liggen een groot aantal weken opgenomen. In die periode wordt elke dag veel informatie uitgewisseld. Hoe verlopen die gesprekken? Dat willen we graag weten. Vinden de ouders het relevant wat we ze allemaal vertellen? En niet onbelangrijk: snappen ze het ook? We hebben negentien consulten tussen ouders en kinderartsen geobserveerd om te bepalen welke thema’s het meest besproken worden en hoeveel vragen er gesteld worden”.

Tevreden ouders

Daarna werden de ouders en kinderartsen geïnterviewd. Hieruit blijkt dat de ouders tevreden zijn over de communicatie met hun kinderarts. De ouders voelen zich betrokken en verklaren dat er geen beslissingen worden genomen zonder eerst de ouders te raadplegen. Meerdere ouders zijn wel kritisch over de soms verschillend adviezen van wisselend verplegend personeel. De meeste ouders geven echter aan dat ondanks de wisseling van diensten alle verpleegkundigen op de hoogte zijn van hoe het met de ouders en het kind gaat en dat de overgang tussen verpleegkundigen relatief eenvoudig is.

m-Health app

Uitkomst van het onderzoek is ook dat zowel ouders als kinderartsen verwachten dat het stellen van vragen voorafgaand aan het gesprek de communicatie verder kan verbeteren. Als ouders vragen noteren in MijnETZ/EPD of in een hieraan gekoppelde m-Health app, kan de arts zich op deze vragen voorbereiden. Ouders geven aan app-functies te waarderen zoals vragen stellen, groeigrafieken, dagboek, ziekenhuis specifieke informatie en rapporten van medische rondes. Jan Erik Bunt gaat nu onderzoeken of het stellen van vragen ingevoerd kan worden en hoe dit bevalt.