ETZ start vierde kwartaal 2023 met nieuwbouw

21 december 2022

Een acuut centrum en een kliniek met ruim 80 verpleegbedden gereed in 2026, en een parkeergarage uiterlijk in 2031. Zo ziet de planning van de nieuwbouwplannen van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg eruit na een heroverweging van deze plannen. De eerste spade gaat naar verwachting eind 2023 de grond in.

Herzien van de bouwplannen was noodzakelijk vanwege toename van onzekerheden zoals de onvoorziene prijsstijgingen, oplopende bouwkosten en rentestijging. “Door de plannen op deze manier aan te passen, kunnen we de concentratie van spoed- en verpleegzorg op locatie ETZ Elisabeth zoals gepland in 2026 realiseren”, zegt Gerard van Berlo, lid raad van bestuur. 

Fasering bouwplanning

Wessel Griffioen, manager vastgoed en nieuwbouw: “De bouwplannen blijven ongewijzigd, maar worden nu meer in etappes uitgevoerd. In 2026 staan op locatie ETZ Elisabeth een nieuw acuut centrum met zes operatiekamers en een aantal intensive care-bedden. Bovendien komt er een nieuwe kliniek met zes verdiepingen en ruim tachtig verpleegbedden. Dat is veertig bedden minder dan oorspronkelijk gepland. Twee lagen van de nieuwe kliniek blijven leeg om de bouwkosten te drukken.” Het voornemen is om op het dak van de kliniek een heliplatform te realiseren voor de traumahelikopter.

De oplevering van de nieuwe parkeergarage is uitgesteld van 2026 naar 2031. Het ziekenhuis onderzoekt de mogelijkheden voor alternatieve parkeerplaatsen tot die tijd. “De afgelopen periode zijn diverse scenario’s onderzocht en doorgerekend voor de bouwplannen, vanwege de ontwikkelingen in de bouw. De huidige onzekere omstandigheden dwingen ons om onze bouwplannen enigszins te herzien. We willen geen onverantwoorde risico’s nemen”, aldus Van Berlo.

In 2031 worden ook een tweede nieuwe kliniek, een volledig nieuw OK-complex en een nieuwe afdeling Radiologie gerealiseerd. Daarnaast worden de twee lege verdiepingen van het eerste kliniekgebouw afgebouwd in 2031. 

Bundelen acute en klinische zorg

Om uiteenlopende redenen is op dit moment niet alle acute zorg op één locatie gehuisvest. “Dit is verre van ideaal voor onze zorgverleners”, aldus Van Berlo. “Na de bouw van het acuut centrum en de kliniek is het wel mogelijk om alle spoed- en verpleegzorg op één locatie te realiseren. Daarmee kunnen we nog betere zorg verlenen aan onze patiënten.” Dan wordt ook de cardiologische (spoed)zorg die nu op ETZ TweeSteden verleend wordt, overgebracht naar ETZ Elisabeth.

Voor de nieuwbouwplannen is circa 150 miljoen euro begroot. “Als we het oorspronkelijke plan nu zouden realiseren, kost dat ruim 24 miljoen meer dan begroot. Dat vinden we niet verantwoord. In deze economisch onstuimige markt moeten en willen we vet op de botten hebben en houden”, licht Van Berlo toe. 

Nieuwbouw ETZ

Het ETZ is al een aantal jaren bezig net de voorbereiding van gefaseerde nieuwbouw. In 2026 staan een kliniek en acuut centrum aan de achterzijde van ETZ Elisabeth, richting Dr. Bloemenlaan. De Spoedeisende Hulp en de Eerste Hart Hulp op ETZ TweeSteden zijn dan verplaatst naar ETZ Elisabeth. In het acute centrum is ook plek voor andere zorgverleners; zoals de Huisartsen Spoedpost (nu nog gehuisvest aan de Lage Witsiebaan) en een Spoedplein waarin onder andere de Dienstapotheek Tilburg en Mondzorg Midden-Brabant (acute mondzorg) een plek krijgen. De eerste spade gaat naar verwachting eind 2023 de grond in. Stip op de horizon is een volledig vernieuwd ziekenhuis in 2040/2050.

De locatie ETZ Elisabeth krijgt in 2026 aan de achterzijde van het ziekenhuis een nieuw acuut centrum voor de spoedzorg, met daarnaast het beddenhuis. De parkeergarage wordt gerealiseerd in 2031. Deze illustratie toont de plek waar gebouwd gaat worden.

De locatie ETZ Elisabeth krijgt in 2026 aan de achterzijde van het ziekenhuis een nieuw acuut centrum voor de spoedzorg, met daarnaast het beddenhuis. De parkeergarage wordt gerealiseerd in 2031. Deze illustratie toont de plek waar gebouwd gaat worden.