Infoavond endometriose in ETZ TweeSteden

7 juni 2022

Pijnlijke menstruaties in combinatie met darm- en blaasklachten, seksuele problemen en vermoeidheid, die de kwaliteit van leven drastisch verminderen en bovendien de kans op zwangerschap verkleinen. Verschijnselen die verbonden zijn met de goedaardige aandoening endometriose, die jarenlang onder de radar lag, maar langzaamaan de weg naar boven vindt.

Met de informatiebijeenkomst ‘Live EndoLounge Endometriose & voeding’ krijgt dat laatste doel gestalte. Dinsdagavond 14 juni kunnen geïnteresseerden - naast het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten - luisteren naar ETZ-gynaecoloog Petra Janssen, en diëtiste Leonie Rijken, werkzaam bij Diëtistengroep DITO. Zij gaan dieper in op de relatie tussen voeding en het klachtenpatroon van endometriose. Uit praktijkervaring blijkt namelijk dat je met voeding bepaalde klachten kunt verminderen.

Multidisciplinaire benadering      

Dat voeding een belangrijke rol speelt bij endometriose, is een treffend voorbeeld van de multidisciplinaire benadering van de chronische ziekte, die alleen bij vrouwen in de vruchtbare levensfase voorkomt. “Wij merkten dat patiënten naast de medische specialisten ook behoefte hebben aan paramedici, die kunnen helpen bij het verminderen van de klachten”, legt ETZ-gynaecoloog Femke Wilms uit. Binnen het ETZ is er een gespecialiseerd multidisciplinair endometrioseteam, waar het paramedisch team - dat onder andere bestaat uit een bekkenfysiotherapeut, seksuoloog en een psycholoog - onderdeel van is. 

Impact

Met het oog op de vele chronische, belemmerende klachten die endometriose met zich mee kan brengen, is het expertisecentrum endometriose een welkome toevoeging aan de zorg binnen het ETZ. “Endometriosepatiënten worden daar maandelijks door gehinderd en moeten bijvoorbeeld thuisblijven vanwege de pijn”, geeft Wilms aan. Dat maakt het een heftige ziekte, die na behandeling kan terugkeren en waarvan de klachten pas ná de overgang minder worden. “Het kan uitzichtloos aanvoelen, wat maakt dat het voor patiënten op psychisch gebied lastig is om met endometriose om te gaan”, licht collega Janssen vervolgens toe. De veelheid aan klachten zorgt ook voor herkenningsproblemen, die ervoor kunnen zorgen dat patiënten - die kunnen denken dat de klachten nu eenmaal bij de menstruatie horen - zich pas later melden bij de huisarts.

Voldoende aandacht

Ook bij de huisarts en in het ziekenhuis kan er vervolgens nog wat vertraging bijkomen, waardoor er vaak sprake is van een lange diagnosetijd, die in het verleden kon oplopen tot zeven à acht jaar. Het is dus belangrijk dat er voldoende aandacht is voor endometriose, zodat de aandoening bij patiënten en zorgprofessionals definitief onder de radar vandaan komt. Edities van de EndoLounge moeten daar in ieder geval aan bijdragen. “Zodat er meer bewustzijn is voor endometriose en dat huisartsen patiënten sneller doorverwijzen naar ons, waardoor die lange wachttijd wordt ingekort”, aldus Janssen.

De informatiebijeenkomst ‘Live EndoLounge Endometriose & voeding’ vindt dinsdag 14 juni plaats op locatie ETZ TweeSteden (Dr. Deelenlaan 5 in Tilburg). De inloop is vanaf 19.00 uur, waarna het programma om 19.30 uur begint en 21.30 uur eindigt. Je kunt je via de website Endometriose.nl aanmelden.

Het multidisciplinair endometrioseteam met op de voorgrond de ETZ-gynaecologen Petra Janssen (l) en Femke Wilms (r).
Het multidisciplinair endometrioseteam met op de voorgrond de ETZ-gynaecologen Petra Janssen (l) en Femke Wilms (r).