Nieuwe fiets voor noodsituaties

21 februari 2022

Bezoekers en patiënten die zich binnen en rondom de muren van het ETZ in een noodsituatie bevinden, krijgen medische hulp van toegesnelde zorgverleners op de vernieuwde ‘Bike for life’. Deze reanimatiefiets is het medisch magazijn op wielen voor het Rapid Response Team (RRT), dat vanaf verschillende locaties in ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden snel kan uitrukken.

De reanimatiefiets is de opvolger van de ‘oude’ driewieler, die de concurrentiestrijd verloor op het gebied van mobiliteit en gebruiksgemak. “Als we met die logge, zware fietsen naar de locatie van het noodgeval moesten racen, kwamen we volledig buiten adem aan”, legt IC-teamleider en RRT-lid Joost Driessen uit. De nieuwe medische bakfiets – waarvan het ETZ er in totaal vijf in bezit heeft – is voorzien van een heuse sirene, die een veilige doortocht in de ziekenhuisgangen moet garanderen.

Melding

Wanneer het RRT een melding van een noodsituatie (bijvoorbeeld een gevallen patiënt of onwel geworden bezoeker) binnenkrijgt, rukken er twee leden met elk een reanimatiefiets uit. Voordat ze naar de plaats van het noodgeval vertrekken, laten de betreffende RRT-leden de patiënten op hun afdeling veilig achter. Eenmaal op de locatie aangekomen gaan ze doelgericht en volgens de geldende protocollen aan het werk.
“De aanwezige artsen nemen het voortouw en zorgen ervoor dat iedereen zijn taken volgens die protocollen uitvoert”, geeft Driessen aan. Op die manier weet elke zorgprofessional welke medische hulpmiddelen hij op dat moment nodig heeft en welke handelingen moeten worden verricht. Die medische hulpmiddelen zijn onder meer een defibrillator, een hartmonitor, een zuurstoffles, intubatie- en infuusspullen en verschillende medicaties. Daarmee doet de reanimatiefiets recht aan de bijnaam ‘medisch magazijn op wielen’.

Nieuwe fiets voor noodsituaties

Altijd paraat

Het RRT staat iedere minuut van de dag paraat om per reanimatiefiets medische hulp te bieden. De diensttelefoon – waarop de Spoedeisende Hulp de RRT-leden alarmeert – wisselt roodgloeiend staan af met periodes van radiostilte. “Gemiddeld krijgen we één melding per dag, maar op sommige dagen kunnen dat er ineens heel veel zijn of juist geen”, geeft Driessen aan. Om ervoor te zorgen dat de druk niet bij één afdeling komt te liggen, zijn de fietsen verspreid over het ziekenhuis. In ETZ Elisabeth staan ze bij de Intensive Care (IC) en afwisselend bij de operatiekamers en de SEH. En in ETZ TweeSteden bij de IC en de Eerste Hart Hulp.

Grote tevredenheid

De vernieuwde reanimatiefiets is een stuk lichter en beschikt over acht versnellingen. Dat werkt in meerdere opzichten in het voordeel van de bestuurder, die zich daardoor sneller kan verplaatsen binnen het ziekenhuis en de fiets bovendien soepel de lift in kan draaien. Dat laatste is nodig op het moment dat er zich een incident voordoet op een van de bovenverdiepingen van het ziekenhuis.

Kortom, de fiets is gebouwd en uitgerust voor het spelen van een grote rol bij medische noodsituaties in en rondom het ETZ. Logischerwijs stemt dit het RRT tot grote tevredenheid. “Je bent een stuk sneller, hebt alle medische benodigdheden bij de hand en kan op álle plaatsen in het ziekenhuis komen. Oók op plaatsen waar er niet standaard medisch materiaal aanwezig is”, besluit een lovende Driessen zijn verhaal.