Rob, Tini en Jeanne zeggen ETZ-Cliëntenraad vaarwel

31 december 2021

De Cliëntenraad (CR) van het ETZ zal het in het nieuwe jaar zonder waarnemend voorzitter Rob Senden, secretaris/penningmeester Tini Voogd en CR-lid Jeanne Buitenhuis moeten doen. Het drietal, dat een behoorlijke staat van dienst opbouwde binnen de CR, legt per 1 januari de taken neer.

Rob, Tini en Jeanne zetten zich in de CR járenlang met hart en ziel in voor de ETZ-patiënt. Rob deed dat acht jaar, Jeanne negen jaar en Tini tien jaar. De CR is nauw betrokken bij de ETZ-patiënten en hun algemeen belang. Daarnaast adviseert het de Raad van Bestuur (on)gevraagd over uiteenlopende zaken die betrekking hebben op de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg.

Coronacrisis

De afgelopen jaren hield de CR zich met diverse thema's bezig. Bijvoorbeeld: bezoekers- en parkeerbeleid, de oudere kwetsbare patiënt, digitalisering van de zorg (MijnETZ), functie van ETZ Waalwijk en ETZ TweeSteden, fusie onder het motto: dichtbij wat kan, ver weg wat moet, kwaliteit en veiligheid, vastgoedontwikkeling en nieuwbouw: hoe ziet het ETZ er in 2030 uit?

Ook de coronacrisis ging niet voorbij aan de CR, die dat ervaarde als een lastige periode, waarin het ontzettend veel respect kreeg voor de ETZ-collega's en de Nederlandse zorg in het algemeen. De CR worstelde zelf met het vinden van zijn rol – betrokken, maar zeker ook kritisch – en de digitale overleggen- en vergaderingen.

(tekst gaat verder onder de foto)

Rob, Tini en Jeanne zeggen de ETZ-Cliëntenraad per 1 januari vaarwel.
Rob, Tini en Jeanne zeggen de ETZ-Cliëntenraad per 1 januari vaarwel. 

Het vertrokken drietal

En dan zit het er per 1 januari op voor Rob, Tini en Jeanne. Ze blikken nog één keer terug op hun tijd bij de CR van het ETZ.

Rob: “Ik genoot het meest van de diverse, fijne mensen die ik in de CR en het ziekenhuis leerde kennen. Als je een aantal jaren betrokken bent ontmoet je veel professionals, met wie je een band opbouwt. Vanuit daar kun je dan ook, weliswaar met kleine stapjes, via het patiëntenbelang het ziekenhuis beter maken.

Verder stond ik veelvuldig in contact met de medisch specialisten, afdeling Geriatrie en de afdeling Communicatie, die ons ondersteunde bij de CR-folder, het jaarverslag en de open dag. Bij de volgende onderwerpen was ik nauw betrokken: het hoofdbehandelaarschap, parkeerbeleid, de kwetsbare oudere patiënt, privacy en vastgoedontwikkeling.

Het selecteren van nieuwe CR-leden, de samenwerking met ambtelijk secretaris Veronique van der Schoof en het organiseren van de heidagen behoren tot de fijne herinneringen aan mijn CR-lidmaatschap. Via de CR heb ik mijn inzichten in de uitdagingen en de complexiteit van de zorg kunnen uitbreiden. En vanuit de samenwerking met een grote diversiteit aan collega's mijn steentje bij mogen dragen.

Tini: “Met respect heb ik bij de CR, in verschillende samenstellingen, ruim tien jaar samengewerkt met betrokken, bevlogen collega's. Samen hebben we de belangen van de cliënten/patiënten van de drie ETZ-locaties gedragen. Daarnaast brachten we gevraagde- en ongevraagde adviezen uit aan de Raad van Bestuur in het belang van de ETZ-betrokkenen.

Door de vergaderingen met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ontstond er in die tien jaar een vertrouwensband en wederzijds begrip voor de soms moeilijke besluiten die genomen moesten worden. De leidraad voor mij was steeds: dichtbij wat kan en ver weg wat moet. Het belang van de patiënt, en zeker de ouder wordende patiënt, stond hierbij altijd centraal. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat ETZ Waalwijk weer een volwaardig ziekenhuis wordt. Dat is belangrijk omdat het verzorgingsgebied van ETZ Waalwijk ruim 115.000 inwoners telt, die gericht zijn op zorg vanuit Waalwijk.

Mijn periode in de CR eindigt op grond van de maximale zittingsperiode. Ik heb er veel deskundige, betrokken vrijwilligers leren kennen en heb er veel fijne vriendschappen aan overgehouden."

Jeanne: “Ik startte in de CR van het voormalige TweeSteden Ziekenhuis (nu ETZ TweeSteden). Het kende een eigen cultuur en de cliënten kozen vaak op basis van goede ervaringen met artsen en verpleging voor een behandeling in het TweeSteden Ziekenhuis. Door de fusieplannen van het TweeSteden Ziekenhuis en het Elisabeth Ziekenhuis kwamen er adviesaanvragen over verhuizingen van afdelingen en personeel op de CR-agenda. Dat zorgde voor onrust bij de patiënten, waardoor het beter en praktischer was om de verschillende CR's samen te voegen.

Ik focuste mij, met het oog op de steeds veranderende zorgvraag, op de grote lijnen van de keuzes die het bestuur voor de ziekenhuizen maakte. De samenhang en kwaliteit in de dienstverlening en de toegankelijkheid en (telefonische) bereikbaarheid voor de patiënten stonden daarin centraal. Ook hield  ik mij intensief bezig met optimale zorg voor de kwetsbare oudere patiënt en leverde ik een bijdrage aan het verzamelen van inzicht over het bezoekersperspectief voor het programma van eisen voor de geplande nieuwbouw van ETZ Elisabeth.

Ik kijk met plezier terug op de goede samenwerking binnen de CR en de inzet van alle trotse ETZ-medewerkers."