Taco Gosens en Patrick Vriens benoemd op bijzondere leerstoel

7 oktober 2021

Taco Gosens en Patrick Vriens zijn benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Kwaliteit van leven in de medische setting' bij het departement Medische en Klinische Psychologie aan Tilburg University. De benoeming betreft de verlenging van de bestaande leerstoel en tevens omzetting in een bijzondere leerstoel. Het doel van de bijzondere leerstoel is een concretere invulling en toepasbaarheid te geven voor het begrip 'kwaliteit van leven' voor patiënten met chronische lichamelijke aandoeningen, zodat zorg hierop beter kan worden ingericht en afgestemd.

De leerstoelhouders zullen vier onderzoekslijnen ontwikkelen op het terrein van kwaliteit van leven in de medische setting. Deze hebben betrekking op de medische psychologie, orthopedie en heelkunde en er wordt een eerste stap gezet richting 'digital therapies': persoonlijke, digitale begeleiding van patiënten buiten het ziekenhuis.  

Taco Gosens: “Resultaten van (orthopedische) behandelingen worden vaak meer bepaald door de psychologische eigenschappen van een patiënt dan door de behandeling of de prothese zelf." Het onderzoek omvat daarom onder meer de effecten van persoonlijkheidskenmerken en andere psychosociale kenmerken, patiëntverwachtingen en digitale ondersteuning van het zorgproces, op de wijze waarin patiënten hun kwaliteit van leven beoordelen. Patrick Vriens: “Het meten van kwaliteit van leven blijft een grote uitdaging."

De leerstoel is ingesteld door Tilburg University en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. De leerstoel sluit aan bij het strategisch beleid van het ETZ, dat de tevredenheid van de patiënt met diens kwaliteit van leven na behandeling centraal stelt. Hierbij geldt dat zowel heelkunde als orthopedie de primaire proeftuinen zijn, waarna, bij succes, uitrol naar andere patiëntengroepen kan plaatsvinden.

​Over Taco Gosens

Taco GosensProf. dr. Taco Gosens studeerde geneeskunde aan de Erasmus universiteit Rotterdam en volgde de opleiding tot orthopedie in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen. Taco Gosens heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan op het gebied van orthopedische klachten en behandeluitkomsten daarvan. Taco Gosens is lid van de maatschap orthopedie in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg (ETZ), met als aandachtsgebieden chirurgie van heup, schouder, elleboog, pols en hand. Hij is tevens opleider orthopedie en doceert aan Tilburg University. Daarnaast is hij bestuurslid Wetenschap en Innovatie bij de Nederlandse Orthopedische Vereniging en hoofdredacteur van het orthopedische tijdschrift Wetenschap in Beweging. 

​Over Patrick Vriens

Patrick VriensProf. dr. Patrick Vriens studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Leiden en Stanford University. Hij is als (vaat)chirurg en chirurg bij kinderen verbonden aan de vakgroep Chirurgie Midden Brabant in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg (ETZ). Patrick Vriens doet onderzoek en publiceerde over Patient centered outcomes in perifeer vaatlijden, innovaties in endovasculaire aneurysmachirurgie, chirurgie voor geïnfecteerde aneurysma's, chronische pijn na liesbreukchirurgie en over patiënt monitoring apps. Patrick Vriens is actief als opleider chirurgie en vervolgopleider vaatchirurgie in het ETZ . Hij had zitting in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en is onder meer voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie in het ziekenhuis. Hij doceert aan Tilburg University.​