Gecentraliseerde zorg Geriatrische Trauma Unit

12 oktober 2021

Wanneer een kwetsbare oudere patiënt een heupfractuur oploopt, schuilt daar vaak meer achter. Denk bijvoorbeeld aan dementie, verwardheid, moeite met lopen én een aandoening als de ziekte van Parkinson. In het ETZ is de juiste zorg voor die patiënten gecentraliseerd op de Geriatrische Trauma Unit (GTU), die op 27 september werd geopend.

Op de gloednieuwe afdeling is sprake van multidisciplinaire zorg. Dat betekent dat er veel verschillende zorgverleners bij het zorgproces betrokken zijn. Dat zijn onder andere de traumachirurg, de geriater, de fysiotherapeut en de (transfer)verpleegkundige. Dat heeft een reden. "Je weet dat bij die kwetsbare patiënten vaak meer problemen spelen dan alleen de breuk", vertelt Ingrid Claassen, verpleegkundig specialist Geriatrie in het ETZ.

Tekst gaat verder onder de foto

Team Geriatrische Trauma Unit - er zijn veel verschillende zorgverleners bij het zorgproces betrokkenTeam Geriatrische Trauma Unit - er zijn veel verschillende zorgverleners bij het zorgproces betrokken

Oorzaak

Zo is het op de GTU belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is van de val. Gedurende de jaren is men tot de conclusie gekomen dat het voornamelijk om kwetsbare patiënten gaat. "Dat zijn mensen die meestal in huis of de tuin lopen, daar vallen en een gigantische botbreuk oplopen", stelt Mariëlle Mensing Hofman, geriater in het ETZ. "Na de operatie spelen er alsnog andere problemen. Die zijn er al thuis, waardoor ze zijn gevallen, en komen hier op de GTU tot uiting."

Je kunt problemen in de toekomst voorkomen door alles rondom een heupfractuur goed te analyseren. Zo speelt niet enkel het lichamelijke aspect een rol in het hele proces. "Bij geriatrie kijken we altijd naar vier verschillende dingen: lichaam, hersenen, dagelijks functioneren en het sociale aspect, zoals de eventuele beschikbare hulp van kinderen", vertelt Mariëlle.

Versnippering

Dat deze patiëntenzorg nu is gecentraliseerd, zal de kwaliteit ook zeker ten goede komen. "Voorheen was de zorg versnipperd over allerlei afdelingen. Nu het op één plek zit, hoop je de kwaliteit te verbeteren doordat je de kennis en kunde omtrent deze patiëntengroep centraliseert", geeft Ingrid aan. "Voorbeelden zijn verpleegkundigen die daar meer in thuis zijn en fysiotherapeuten die de patiënten vaker zien."

Ook de zorg voor een goede overdracht draagt bij aan de kwaliteitswaarborging op de GTU. Zo wordt er altijd een uitgebreide brief geschreven voor de overdracht van een patiënt naar een andere instelling. "Dat is ontzettend belangrijk en gaat ook nog weleens mis, waardoor er bijvoorbeeld informatie verdwijnt."

Frisse start

Voorafgaand aan de opening van de GTU was er een teambuildingsdag, waar voornamelijk verpleegkundigen en zorgassistenten aanwezig waren. Op die manier kon iedereen elkaar op een goede manier leren kennen. Daarnaast was er ook een educatief gedeelte in de vorm van bijscholing. Zo nam Mariëlle die dag het woord om alles te vertellen rondom geriatrie. Zo is de GTU met een frisse start begonnen.