KNO-arts Tom Godthelp overleden

23 augustus 2021

Ons bereikte het droevige bericht dat KNO-arts Tom Godthelp onverwacht tijdens zijn vakantie in het buitenland is overleden.

De patiënten van dokter Godthelp worden zo snel mogelijk rechtstreeks geïnformeerd. Later worden nieuwe afspraken voor hen gepland bij een van de andere KNO-artsen. De patiënten van dokter Godthelp hoeven hiervoor dus zelf geen contact op te nemen met de polikliniek KNO.

Voor dokter Godthelp ligt een condoleanceregister op de polikliniek KNO (route 4) van locatie ETZ Elisabeth. Hierin kunnen patiënten hun deelneming betuigen en in alle rust stilstaan bij zijn overlijden. Op een later moment wordt dit boek aangeboden aan de familie.

Voor mensen die een reactie willen achterlaten, hebben we een condoleanceregister geopend.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en iedereen die Tom Godthelp kent heel veel sterkte bij dit grote verlies.