Gemeente Tilburg en ETZ onderzoeken gezamenlijke verwarming en koeling Tilburg-Zuid

17 juni 2021

Het ETZ en de gemeente Tilburg ondertekenden op woensdag 16 juni een intentieverklaring om samen te werken in de aanleg van een ondergronds netwerk dat warmte en koude uitwisselt. De partijen onderzoeken of zo’n gezamenlijk warmtenet in Tilburg-Zuid haalbaar is. 

In een zogenaamd 5e generatie warmte-koudenet wisselen gebouwen onderling hun overtollige warmte en koude energie uit. Beschikbare energie wordt zo goed mogelijk benut. De voordelen zijn een flinke verlaging van het energieverbruik en meer comfort in de gebouwen zelf. Want naast warmte is er ook koeling beschikbaar.

Samenwerking

Gerard van Berlo, lid Raad van Bestuur ETZ, is verheugd over de samenwerking: “Het ETZ heeft flinke duurzaamheidsambities voor de nieuwbouw van het ziekenhuis op locatie ETZ Elisabeth. Zo willen we in 2050 geheel gasloos zijn. Een 5e generatie warmte-koudeopslagsysteem is een innovatieve duurzaamheidsontwikkeling die goed aansluit bij onze ambities. De gemeente zoekt partners die willen participeren in dit energiesysteem voor Tilburg-Zuid. Wij kunnen een grote speler zijn omdat we de extra warmte uit onze eigen installaties kunnen doorleveren. We hebben al jarenlange ervaring op dit gebied dankzij een eigen warmte- en koude netwerk op ons terrein. Dit is een mooi voorbeeld van een duurzame collectieve energievoorziening waarbij restwarmte nuttig wordt ingezet.”

Lid Raad van Bestuur van het ETZ Gerard van Berlo (r.) en wethouder Oscar Dusschooten (Energietransitie) ondertekenen de intentieverklaring.
Het ETZ en de gemeente Tilburg willen gaan samenwerken om het stadsdeel Tilburg-Zuid te koelen en te verwarmen met uitwisseling van energie. Lid Raad van Bestuur van het ETZ Gerard van Berlo (r.) en wethouder Oscar Dusschooten (Energietransitie) ondertekenden gisteren de intentieverklaring hiervoor.

Haalbaarheid

In opdracht van de gemeente onderzoekt adviesbureau 2RC de haalbaarheid van een gezamenlijk net.
Wethouder Oscar Dusschooten (Energietransitie) is blij met deze eerste stap: “We maken onze ambities van gasloos zijn in 2050 concreet door nu oplossingen op een rijtje te zetten. Beter en slimmer samenwerken met partijen in de stad is dan een belangrijke randvoorwaarde. Dat het ETZ en Tilburg nu gaan samenwerken aan een gezamenlijk warmtenet is een belangrijke mijlpaal waar ik ontzettend blij mee ben. Tilburg-Zuid krijgt daarmee een primeur op het gebied van efficiëntere uitwisseling van energie.”

Onderzoek

Uit het onderzoek moet blijken of een gezamenlijk netwerk financieel en fysiek mogelijk is in Tilburg-Zuid en onder welke voorwaarden. Daarbij moet duidelijk worden of het voor ETZ interessant is om aan te sluiten. Het ETZ staat aan de vooravond van een grote nieuwbouwoperatie. Wessel Griffioen, manager Facilitair en Vastgoed: “Verduurzaming staat hoog op onze lijst. Het voordeel van nieuwe gebouwen is dat je ze vooraf geschikt kunt maken voor een uitgebreid warmte- koudesysteem. Deze toekomstplannen voor duurzaam gebruik en uitwisseling van energie zijn daarom belangrijk.”

Duurzamer Tilburg

De intentieverklaring is een belangrijke stap naar een duurzamer Tilburg. Samen met andere gemeenten in Nederland werkt Tilburg aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. De overstap naar duurzame energie draagt daaraan bij.