Uitdagende leerplek bij Anesthesiologie

25 maart 2021

Rob Tolboom volgt bij het Radboudumc de vijfjarige opleiding tot anesthesioloog en loopt als arts in opleiding (AIOS) stage in ons ziekenhuis. Een anesthesioloog zorgt vóór, tijdens en na een operatie voor de veiligheid en het comfort van de patiënt. Bijvoorbeeld met narcose en medicatie. We spraken met Rob over de opleiding die hij volgt onder begeleiding van ETZ- anesthesiologen Gerrit Jan Noordergraaf en Lieke Muntinga.

Leerzame omgeving

140 kilometer retour. Het is een behoorlijke reisafstand voor de in Nijmegen woonachtige Rob. Toch koos hij bewust voor het ETZ als opleidingsplek, waar hij op 1 mei 2020 startte als AIOS op de afdeling Anesthesiologie. ‘We zien hier al grote ingrepen in de long- en vaatchirurgie. Dat hoeft eigenlijk nog niet in je tweede jaar, maar hier zijn we er al mee bezig. Bij dit soort ingrepen gebeurt veel tegelijk in een lichaam. Voor ons vak is dat heel interessant, alle aspecten van anesthesiologie komen dan bij elkaar. Dat maakt het heel leerzaam.’

AIOS-Rob-Tolboom.jpg

Rob Tolboom loopt als AIOS stage in ons ziekenhuis. 


Vertrouwen

Rob vertelt vol enthousiasme over zijn werk en de praktijksituaties die hij er bijzonder aan vindt. ‘Patiënten verliezen op enig moment de controle. Bijvoorbeeld als ze naar de operatiekamer gaan. 'Ik vind het prettig om mensen uit deze angst te halen, al is dat soms lastig. Ik verschijn als het ware plots aan het bed om de patiënt klaar te maken voor de operatie. Je hebt maar een paar minuten de tijd om vertrouwen te winnen van mensen die soms letterlijk aan mij vragen of ze nog wel wakker worden.’


‘Ga maar koffie drinken, ik regel het hier’ 

Naast het vertrouwen van patiënten winnen, wint Rob tijdens zijn stageperiode ook in vertrouwen als anesthesioloog. 'In jaar 1 is een mijlpaal dat je na veel leren van je ervaren collega’s op een gegeven moment tegen de anesthesiemedewerker kunt zeggen ‘ga maar koffie drinken, ik regel het hier’. In jaar 2 van de opleiding groei je naar zelfstandig anesthesie geven aan laagcomplexe patiënten, zoals liesbreukpatiënten. Dat is ook een jaar waarin je steeds meer een eigen werkwijze ontwikkelt. Door te doen, af en toe je hoofd te stoten, dat te bespreken met de opleider of je supervisor en daarvan te leren.’

Sfeer

Rob is te spreken over de sfeer binnen de opleidingsgroep. ‘Qua werk weet iedereen precies wie aanstuurt, maar op sociaal vlak zijn we gelijk en zo gaan we ook met elkaar om. Ik vind het een fijne plek om te werken. Er is een kleine assistentengroep. Ik ben nu tijdelijk zelfs alleen. Hierdoor kan ik mijn eigen opleiding vormgeven. En omdat ik hier nu tijdelijk als enige AIOS ben, kan ik zelf kiezen op welke operatiekamer ik sta. Hierdoor heb ik de gelegenheid mijn perifere stage goed vorm te geven toegespitst op mijn leerdoelen.’


Toekomst

‘Door de complexe zorg die ook in het ETZ plaats vindt, vind ik dat mijn eigenlijke stageduur van 9 maanden te kort is om alles eruit te halen. Het ETZ biedt mij dermate veel leermomenten dat ik graag langer wilde blijven. Het Radboudumc en mijn opleider Gerrit Jan Noordergraaf gingen hiermee akkoord. Ik mag nu 15 maanden blijven. Op 1 augustus ga ik terug naar het Radboudumc om mijn opleiding af te ronden. Ondertussen spoor ik mijn collega’s in Nijmegen – ondanks de reisafstand – aan om ook naar het ETZ te komen voor hun stage!’, aldus Rob tot slot.