Eline Verhaak promoveert op TopZorg-studie

3 december 2020

Eline Verhaak, onderzoeker in het ETZ, heeft vanuit Experiment TopZorg haar proefschrift verdedigd. Vrijdag 6 november verkreeg zij de graad van Doctor aan Tilburg University.

Eline's onderzoek heeft de lange titel: 'Cognition and Radiation Study A: Cognitive functioning, health-related quality of life, and fatigue in patients with 1 to 10 brain metastases before and after Gamma Knife radiosurgery'.

Eline Verhaak
Eline Verhaak

​Het onderzoek

Eline voerde het onderzoek de afgelopen jaren samen uit met Wietske Schimmel (medeonderzoeker), onder leiding van radiotherapeut-oncoloog Patrick Hanssens, professor Margriet Sitskoorn en dr. Karin Gehring. De onderzoekers keken naar het cognitief functioneren, de kwaliteit van leven en vermoeidheid bij patiënten met hersenmetastasen die behandeld worden met Gamma Knife radiochirurgie. Wanneer een tumor in het lichaam uitzaait naar de hersenen spreken we van hersenmetastasen. Met het Gamma Knife kunnen hersenmetastasen heel gericht worden behandeld, wat het risico op bijwerkingen op de lange termijn vermindert.

Eline bestudeerde het cognitief functioneren, de kwaliteit van leven en vermoeidheid bij 92 patiënten met 1 tot 10 hersenmetastasen voorafgaand aan Gamma Knife radiochirurgie en tot negen maanden na Gamma Knife radiochirurgie. Daarnaast evalueerde ze het cognitief functioneren en de kwaliteit van leven bij 38 lange termijn overlevenden (ptiënten met een minimale overleving van 12 maanden na de behandeling) tot 21 maanden na de behandeling.

​​Conclusie: minder vermoeidheid, betere kwaliteit van leven

In vragenlijsten vroegen onderzoekers patiënten naar hun kwaliteit van leven en vermoeidheid. Daaruit bleek dat het fysieke welzijn afnam en de algemene en fysieke vermoeidheid toenamen in de eerste drie maanden na Gamma Knife radiochirurgie. Het fysieke welzijn bestaat bijvoorbeeld uit klachten zoals misselijkheid, pijn, een ziek gevoel en minder energie. De andere aspecten van kwaliteit van leven - bijvoorbeeld het emotioneel welzijn en sociaal welzijn - en vermoeidheid - bijvoorbeeld mentale vermoeidheid en verminderde activiteit - verbeterden of bleven stabiel na Gamma Knife radiochirurgie. 

Bovendien lijkt het er sterk op dat Gamma Knife radiochirurgie geen extra cognitieve achteruitgang - zoals problemen met geheugen, aandacht en concentratie - veroorzaakt na de behandeling. De conclusie is dan ook dat Gamma Knife radiochirurgie voor patiënten met 1 tot 10 hersenmetastasen een geschikte behandeloptie is.