Bekijk de nieuwe themasite Topspecialistische Zorg en Onderzoek

18 november 2020

'Een gepersonaliseerd zorgpad voor iedere hersentumorpatiënt'. Dat is het doel van het project Topspecialistische Zorg en Onderzoek, kort TZO. De afdeling Neurochirurgie van het ETZ kreeg daarvoor drie miljoen euro subsidie van ZonMw. 

Voor deze subsidie werden bijna zeventig aanvragen ingediend, waarvan er zes zijn gehonoreerd. Alle informatie over dit project vind je vanaf nu op de website www.etz.nl/tzo.

De komende vier jaar delen we regelmatig via de website en sociale media van het ETZ informatie over de voortgang van Topspecialistische Zorg en Onderzoek.

Een zorgverlener neemt een neuropsychologische test af.

Doel onderzoek

Bij het onderzoek naar een gepersonaliseerd zorgpad voor patiënten met een hersentumor gaat het erom dat we aan de ene kant de ziekte zo goed mogelijk behandelen met een zo groot mogelijke overlevingskans, en aan de andere kant kwaliteit van leven zo goed mogelijk willen behouden. Het één gaat hierbij echter soms ten koste van het ander.

Er is nog onvoldoende kennis over de langetermijngevolgen van de verschillende hersentumorbehandelingen voor individuele patiënten. Hierdoor is het niet goed mogelijk om samen met de patiënt de best passende keuzes te maken. Het doel van dit project is om de gevolgen van een operatie of Gamma Knife-bestraling beter te kunnen voorspellen.

Hiertoe gaat het ETZ meer informatie verzamelen: over persoonlijke doelen van patiënten (met een eHealth-tool) en de structuur en functie van de hersenen (met nieuwe MRI-technieken). Met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) worden modellen ontwikkeld voor de voorspelling van individuele behandeluitkomsten. Hiermee moeten we komen tot een verbeterd gepersonaliseerd zorgpad voor patiënten met een hersentumor.

Deelstudies

Er lopen op dit moment 3 deelstudies met als uiteindelijke doel dat de zorgverlening voor de hersentumorpatiënt verbetert. Bekijk ze op de website www.etz.nl/tzo.

Vervolg TopZorg

Het ZonMw programma TZO is een vervolg op het programma TopZorg. Binnen TopZorg is in drie niet-academische ziekenhuizen 4 jaar zeer specialistische zorg gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Het programma TZO heeft veel raakvlakken met TopZorg, maar is zowel inhoudelijk als organisatorisch anders vormgegeven.

Samenwerking

In het TZO-project werkt het ETZ intensief samen met Tilburg University - specifiek het departement Cognitieve Neuropsychologie - en de Technische Universiteit Eindhoven.​