Nieuwe Corona Servicebalie in ETZ

7 juli 2020

Patiënten en bezoekers kunnen voortaan terecht bij de Corona Servicebalie als ze vragen hebben over het coronavirus. Patiënten met coronaklachten verwijzen we ook naar deze plek. Je vindt de balie op alle locaties van het ETZ in de centrale hal.

Voorheen werden patiënten vooraf persoonlijk gebeld door de polikliniek met de vraag of ze klachten hebben. Dat blijkt in de praktijk niet meer haalbaar omdat we de zorg nu weer voor een groot deel hebben opgestart.

Een patiënt meldt zich aan de Corona Servicebalie op locatie ETZ TweeSteden.

Lees de afsprakenbrief

Heb je binnenkort een afspraak in het ETZ? Lees dan goed de afsprakenbrief door en volg de instructies.

De nieuwe werkwijze is als volgt: patiënten krijgen in hun afspraakbrief nu ook informatie over corona gerelateerde klachten in relatie tot hun polikliniekafspraak. Denk aan verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts (meer dan 38 graden) of plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Bij klachten neemt de patiënt contact op met de GGD om zich te laten testen op het coronavirus. Daarnaast belt de patiënt zelf met de polikliniek en overlegt met de zorgverlener op welke manier de afspraak ingepland wordt (videobellen, telefonisch, in het ziekenhuis of uitstellen). In het ETZ volgt bij de aanmeldzuil een dubbelcheck en krijgt een patiënt met klachten bij de Corona Servicebalie een mond-neusmasker. Het mondkapje draagt patiënt gedurende zijn hele bezoek in het ziekenhuis.

Animatie

Binnenkort vind je via onze website een uitleganimatie over jouw afspraak in het ETZ in coronatijden.

De regels

Samen zorgen we voor een veilige situatie voor jou en onze zorgverleners. Nog even alle regels samengevat:

  • Houd anderhalve meter afstand.
  • Desinfecteer de handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Kom zoveel mogelijk alleen, tenzij je afhankelijk bent van een persoon om naar de polikliniek te komen.
  • Kom 5 minuten voor je afspraak naar het ziekenhuis.
  • Blijf niet langer dan nodig.
  • Meld je bij klachten aan de Corona Servicebalie

Samen zorgen we voor een veilige situatie voor jou en onze zorgverleners. Nog even alle regels samengevat.

Vooraf aanmelden via MijnETZ

Over enkele weken wordt met een eCheck-in voor patiënten mogelijk om zich vooraf aan te melden voor hun polikliniekafspraak via patiëntenportaal MijnETZ. Aanmelden via de zuil is dan niet meer nodig. Dit voorkomt rijvorming bij de aanmeldzuil.