Nieuwe samenstelling raad van toezicht ETZ

3 december 2019

Mr. H.M.C.M. (Hein) van Oorschot neemt 1 januari 2020 in de raad van het toezicht (RvT) van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) de voorzittershamer over van prof. mr. dr. J.H. (Joep) Hubben. Gelijktijdig met Hubben neemt ook vicevoorzitter ing. A.C.P.L. (Anton) van Overveld afscheid van de RvT. Beide heren hebben de maximale zittingstermijn bereikt.

Verder verlaat drs. L.B.J (Laura) van Geest met ingang van het nieuwe jaar de RvT. Van Geest is per 1 februari 2020 benoemd tot bestuursvoorzitter bij de Autoriteit Financiële Markten.

David Voetelink

Per 1 november 2019 is drs. D. W. (David) Voetelink toegetreden tot de RvT. Hij neemt de plek in van Anton van Overveld.

David Voetelink (66) was sinds 2013 vicevoorzitter en CFO van de raad van bestuur van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zijn portefeuille bestond onder meer uit: financiën, ICT, servicebedrijf en twee klinische divisies. Hij is lid van de raad van commissarissen van Apotheek A15 en Zuyderland. In het verleden heeft Voetelink verschillende functies vervuld in zorgorganisaties.

Voetelink: “Het ETZ is een buitengewoon ziekenhuis. Het levert zorg van hoge kwaliteit, dat staat buiten kijf. Maar ook in de toekomst wil het ziekenhuis deze hoge kwaliteit handhaven en zelfs verbeteren. De ambitie van het ziekenhuis, met uitdagende bouwplannen, is groot. Ik hoop met mijn kennis en ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van deze ambitie.”

David Voetelink

De werving van kandidaten voor de opengevallen functies loopt.