Make Sense Campagne: week van de hoofd-halskanker

13 september 2019

Tijdens de Europese week voor hoofd-halskanker (16 tot en met 20 september) besteedt het ETZ aandacht aan hoofd-halskanker.

Het ETZ is een regionaal behandelcentrum voor patiënten met hoofd-halskanker. Het ziekenhuis werkt voor deze behandeling nauw samen met het Instituut Verbeeten en het Erasmus MC. Jaarlijks worden in het ETZ honderd nieuwe patiënten met een hoofd-halstumor behandeld. Zij zijn gemiddeld een jaar in behandeling en ondergaan een intensief traject.

Make sense campagne

De Make Sense Campagne is een initiatief van de Europese hoofdhalsvereniging (European Head and Neck Society). Deze campagne wil mensen meer bewust maken van de symptomen van hoofd- halskanker. Als je op tijd naar de dokter gaat, is de kans op overleving veel groter: 80 tot 90 procent.

Aandacht voor hoofd-halskanker

Op social media (Facebook en Instagram) besteden we aandacht aan de week van de hoofd-halskanker. Meer informatie lees je op www.makesensecampaign.eu

Make-sense-scherm-1920x1080px.jpg

Veelgestelde vragen

Waarom is aandacht voor hoofd-halskanker van belang?

Het aantal hoofd-halskankerpatiënten stijgt. De ziekte is de zesde meest voorkomende kankersoort in Europa. Ondanks het toegenomen aantal patiënten is de ziekte nog onbekend. Dat zorgt ervoor dat de diagnose vaak laat gesteld wordt: 60% van de patiënten heeft bij diagnose een vergevorderd stadium van de ziekte en 60% overlijdt binnen vijf jaar. Als de ziekte in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de kans op overleving 80 tot 90%.

Wat is hoofd-halskanker?

Hoofd-halskanker is een heftige vorm van kanker. Heftig omdat hoofd-halskankerpatiënten gemiddeld een jaar in behandeling zijn en een zeer intensief traject ondergaan, vaak met bestraling na een operatie. Maar ook heftig omdat het kleine tumoren zijn met grote gevolgen, denk aan spraak, slikfunctie, esthetiek, seksueel functioneren. De psychosociale impact is groot. Het gaat om tumoren in het hoofd-halsgebied zoals lipkanker, keelholtekanker en kanker in de halslymfeklieren. De kans op hoofd-halskanker wordt vergroot door roken en alcohol (wanneer mannen meer dan drie glazen en vrouwen meer dan twee glazen per dag drinken).

Wist u al dat het ETZ een van de weinige centra is voor hoofd-halskanker?

Hoofd-halskankerpatiënten uit de hele regio worden in het ETZ behandeld. Het ziekenhuis werkt hiervoor nauw samen met het Erasmus MC in Rotterdam en het Instituut Verbeeten in Tilburg en Breda waar patiënten bestraald worden.

Welke symptomen horen bij hoofd- en halskanker?

Hoofd-halskanker kent verschillende symptomen. Wanneer is het belangrijk om naar de dokter te gaan? De belangrijkste klachten zijn, zeker als deze langer dan drie weken aanhouden: niet genezende zweertjes in mond/keel/lip, zwellingen in de hals, heesheid, opgeven van bloed, pijn bij slikken en keelpijn, en onverklaarbare oorpijn.

Hoe ziet de behandeling van hoofd- halskanker eruit?

Hoofd-halskankerpatiënten zijn gemiddeld een jaar in behandeling en ondergaan een intensief traject. Afhankelijk van de tumorsoort krijgen zij een combinatie van een operatie, radiotherapie en chemotherapie.