Bezoekt u de polikliniek van het ETZ? Laat uw huidige medicijngebruik controleren

25 september 2019

Bezoekt u de polikliniek Cardiologie, Interne geneeskunde-Oncologie of Geriatrie van het ETZ, laat dan vóór uw bezoek aan de polikliniek uw medicijngebruik controleren. Dit doet een apothekersassistent samen met u. We doen dit om uw huidige en actuele medicijngebruik op te nemen in het Elektronische Patiënten Dossier (EPD). Dit kan telefonisch of aan de balie in het ziekenhuis zijn. U ontvangt hiervoor een afspraakbrief. 

Wat betekent dit voor u?

Om uw huidige medicijngebruik te controleren en op te nemen in het EPD, gebruiken we de gegevens die bekend zijn bij uw apotheek. Heeft u toestemming gegeven aan uw apotheek om uw medicijngegevens elektronisch met het ziekenhuis te delen, dan hoeft u verder niets te doen. Uw apotheek zendt uw gegevens naar het ETZ en wij nemen uw medicijngebruik op in het EPD.
Let op: maakt u gebruik van meerdere apotheken, dan geeft u per apotheek toestemming! 

Heeft u nog geen toestemming gegeven maar wilt u dit alsnog doen? Ga dan naar www.ikgeeftoestemming.nl en binnen 24 uur is het geregeld. Komt u vervolgens voor uw polibezoek naar het ETZ, dan controleren we samen uw gegevens. 

Wilt u geen toestemming geven om uw medicijngegevens elektronisch met het ziekenhuis te delen?

Vraagt u dan een actueel overzicht op en neem dit mee naar het ETZ. Let op, ook hier geldt: maakt u gebruik van meerdere apotheken, dan hebben wij per apotheek een overzicht nodig. De systemen van de apotheken zijn namelijk niet met elkaar gekoppeld.

Hoe verloopt de medicatieverificatie?

Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich aan via een aanmeldzuil en loopt u door naar de betreffende polikliniek. Aangekomen op de polikliniek zitten zorgprofessionals klaar die u helpen bij de medicijnencheck. Doet u dit bij voorkeur direct bij aankomst. Houdt u hiervoor uw patiëntenpas en medicijnenoverzicht gereed. Nadat de medicijnen zijn gecontroleerd en ingevoerd, neemt u plaats in de wachtruimte en wordt u verder geholpen. 

Waarom is de medicatieverificatie vooraf aan het polibezoek nodig? Kan dit niet achteraf?

Helaas is dit niet mogelijk. Uw behandelend arts heeft een correct medicijnenoverzicht van u nodig om een juiste behandeling voor te stellen. Medicijnen hebben invloed op elkaar. De combinatie van medicijnen kan invloed hebben op de kwaliteit en werking ervan, en zelfs de veiligheid in het geding brengen.

Ook is het belangrijk over correcte gegevens te beschikken bij een doorverwijzing naar de  kliniek (verpleegafdeling). En zo staan de correcte gegeven in uw eigen patiëntendossier. Zo vindt u later zelf uw actuele medicijnengebruik in uw patiëntenportaal, via ‘MijnETZ’.

Lees meer over het patiëntenportaal MijnETZ

Wat als ik geen medicijnen gebruik?

Als u geen medicatie gebruikt, verzoeken wij u contact op te nemen met het ETZ.

 • Voor locatie TweeSteden kunt u bellen naar (013) 221 55 77.
 • Voor locatie Elisabeth belt u naar (013) 221 38 77.
Waarom wordt mijn medicijngebruik gecontroleerd?

Voor de patiëntveiligheid is het van groot belang dat alle zorgverleners (zoals specialisten, huisartsen en apothekers) precies weten welke medicijnen op welk moment aan u zijn voorgeschreven en door u worden gebruikt.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft aangegeven dat een actueel medicatieoverzicht in ieder geval aanwezig moet zijn op de volgende momenten:

 • vóór een ziekenhuisopname
 • na ontslag uit het ziekenhuis
 • vóór een polikliniekbezoek
Wie stelt de medicatieoverzichten op?
 • Deze medicatieoverzichten worden veelal door de (stads)apotheken opgesteld. Het ziekenhuis en de ziekenhuisapotheek dragen ook zorg voor een actueel medicatieoverzicht vóór elk polikliniekbezoek. Dit kan worden vastgelegd in het nieuwe EPD.
 • U kunt via patiëntenportaal ‘MijnETZ’ zelf ook altijd op een later moment uw actuele medicijngebruik zien.
Voor wie geldt de medicatieverificatie?

Elke patiënt die de polikliniek Cardiologie, Geriatrie of Interne geneeskunde- Oncologie bezoekt, vragen wij het medicijngebruik door de apothekersassistent te laten controleren. Het gaat alleen om de polikliniekbezoeken op ETZ TweeSteden en ETZ Elisabeth.

Wat houdt een medicatieverificatie in?
 • Op basis van een medicijnoverzicht van een patiënt wordt gecontroleerd of alle daarop voorkomende medicijnen en doseringen nog juist en actueel zijn en of de patiënt bekend is met allergieën op geneesmiddelen. Het medicijnoverzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek. Dit kan een overzicht op papier zijn. U kunt uw apotheek ook goedkeuring verlenen om uw medicijnoverzicht digitaal naar het ETZ te sturen. In dat geval hoeft u niet zelf naar uw apotheek om het overzicht op te halen.
 • Let op: ontvangt de u medicijnen van meerdere apotheken, dan heeft u PER APOTHEEK een medicijnoverzicht nodig!
U wilt niet wilt dat uw medicijngebruik in het EPD komt?

Als u niet wilt dat uw medicijngebruik in het EPD wordt opgenomen, kunt u dit het beste met uw behandelend arts bespreken. Het registreren van uw medicijngebruik is noodzakelijk voor uw eigen veiligheid.

Waarom vanaf nu een medicatieverificatie?
 • Het medicatieoverzicht werd al door de ziekenhuisapotheek of de arts gecontroleerd bij opname in het ziekenhuis. Nu zetten we de volgende stap ter verbetering van de veiligheid van het medicijngebruik door het medicatieoverzicht ook bij poliklinische bezoeken te controleren.
 • De apothekersassistenten van de ziekenhuisapotheek voeren de controle dus nu ook vóór het polikliniekbezoek uit. We weten namelijk uit ervaring dat veel medicatieoverzichten niet compleet of juist zijn.
U bent door de medicatieverificatie te laat voor uw afspraak?

Komt uw afspraak in het gedrang? Bel dan voor locatie TweeSteden naar (013) 221 55 77.
Voor locatie Elisabeth belt u naar (013) 221 38 77. 

Kan ik mijn partner de medicatieverificatie laten doen?

Nee dat kan niet. De medicijnencheck is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Zijn er kosten aan de medicatieverificatie verbonden?

Er zijn geen kosten verbonden aan de controle van uw medicijngebruik.

Waarom gebruiken we het moeilijke woord medicatieverificatie?

We gebruiken dit woord omdat er landelijk ook over medicatieverificatie gesproken wordt naar cliënten en patiënten. Bijvoorbeeld door zorgverzekeraars in hun communicatie naar patiënten. Het ETZ kies er dus voor om dit woord ook te gebruiken.