Vier jaar Topzorg in ETZ

1 juli 2019

Voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) staat het als een paal boven water: het experiment Topzorg is geslaagd.

Volgens ziekenhuisbestuurder Bart Berden, die het symposium opent, is de maatschappelijke meerwaarde van het Experiment TopZorg binnen het ETZ aangetoond. “De kennis over complexe aandoeningen is vergroot en de innovatiecultuur is beter in vergelijking met referentieziekenhuizen. We hebben echt iets kunnen toevoegen qua kennis. Helaas krijgen de topklinische ziekenhuizen nog niet de positie die hen toekomt wat onderzoek betreft. Deze vitale taak is vooralsnog onvoldoende geborgd is en dat is zorgelijk.”

Het experiment Topzorg is geslaagd!

Vliegwiel

Spreker Jeroen Postma evalueerde Topzorg de afgelopen vier jaar. “We noemen het een experiment omdat niet-academische centra voor het eerst geld krijgen voor wetenschappelijk onderzoek om de meerwaarde hiervan aan te tonen voor deze ziekenhuizen. Het is geen weggegooid geld geweest. TopZorg heeft binnen de ziekenhuizen als vliegwiel gefungeerd. Het is ook een goede keuze van het ETZ geweest om de subsidie in te zetten voor onderzoek, en niet (alleen) voor zorgactiviteiten.  Op het moment dat geld voor zorg wegvalt, vallen ook de zorgactiviteiten weg. Bij onderzoek kun je iets duurzaams opbouwen. 
Dit vereist ook grote commitment van de raad van bestuur en de medische staf." Postma werkt als onderzoeker bij Erasmus School of Health, Policy & Management.

Impact

“Geweldig om te zien hoe de combinatie van topklinische zorg en wetenschap kan leiden tot maatschappelijke impact. Erg belangrijk dat dit initiatief wordt voortgezet”, laat een deelnemer op haar LinkedIn weten als het symposium is afgelopen. Angelique Bonte, directeur Medicinfo en investment manager bij CbusineZ maakt hier ook melding van in haar presentatie. Zij ging verder in op slimme e-healthtoepassingen die de groeiende tekorten in de zorg (gaan) ondersteunen, de dilemma’s en mogelijkheden voor het inrichten van goede zorg en de veranderende rol van de patiënt. Ze besluit haar presentatie met de woorden: “Het is aan ons om de toekomst van top zorg neer te zetten.”

Dagelijkse praktijk

Na het plenaire gedeelte presenteerden de onderzoekers de resultaten en maatschappelijke relevantie van enkele topzorgprojecten. De deelnemers konden kiezen uit 6 parallelsessies van verschillende onderzoekers. Een goed voorbeeld hiervan is de zogenoemde ReMind app. De aan het ETZ en Tilburg University (TiU) verbonden onderzoeker Karin Gehring ontwikkelde deze app die helpt bij revalidatie na operatie aan een hersentumor. Een eerste onderzoekspilot met de zogenoemde ReMind app bij vijftien hersentumorpatiënten van het ETZ is met succes afgerond door promovendus Sophie van der Linden (als onderdeel van het ZonMW TopZorgonderzoek), waarna de resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Neuro-Oncology. Ook het Brabants Dagblad schreef er een artikel over. In een klinische proef wordt nu gekeken hoe het werkt als verpleegkundig-specialisten patiënten op afstand helpen het programma te doorlopen, als voorbereiding op implementatie in de klinische zorg.

Stijgende kosten

In een andere parallelsessies liet Sandra Geraerds, als onderzoeker betrokken bij Trauma TopZorg, zien dat de kosten als gevolg van een trauma hoog op kunnen lopen. Zowel zorgkosten als productiviteitsverlies stijgen met een toenemende ernst van het letsel en hogere leeftijd. Productiviteitsverlies zorgt ook bij lichtere letsels een voor aanzienlijk deel van de kosten. Het is zaak dat in de toekomst meer ingezet wordt op programma’s die deze kosten kunnen verlagen.

Innovatiecultuur

Dagvoorzitter en ondernemer en arts Erik-Jan Vlieger sluit het symposium af met een pleidooi voor top zorg. “Het is vreemd dat subsidies en overheidsgelden automatisch alleen naar de academische ziekenhuizen gaan. Topklinische ziekenhuizen hebben een waanzinnige uitgangssituatie voor het doen van research gelet op de grote aantallen (complexe) patiënten en de innovatiecultuur.”

Vervolgsubsidie

In het Topzorg programma krijgen topklinische ziekenhuizen subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs waar gewoonlijk alleen universitair medisch centra voor in aanmerking komen. Nu bekend is dat het Topzorg programma een eenmalig vervolg krijgt, wordt momenteel door VWS bepaald welke zorginstellingen in aanmerking komen voor de subsidie van 32 miljoen euro. Het ETZ heeft zich ook / opnieuw aangemeld hiervoor.