ETZ leidt veel SEH-verpleegkundigen gelijktijdig op

4 juni 2019

Anders leren, werken en doen. Dat is de uitdaging voor vijftien verpleegkundigen die vanaf maandag 3 juni op de afdeling Spoedeisende Hulp van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg binnen het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) hun vervolgopleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige zelf mede vorm gaan geven. Deze grote groep verpleegkundigen wordt uitgedaagd om vooral met én van elkaar te leren.

De nieuwe leeromgeving op de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt aangeduid ZIC. “Dit is het eerste ZIC in Nederland voor gediplomeerd verpleegkundigen, waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor Fontys Hogescholen”, zegt Wilma Jackson bij de aftrap. Zij is manager Leerhuis in het ETZ. “Een Fontys-docent werkt een dagdeel in de week mee om het proces van reflectie en innovatie te ondersteunen. Dit bevordert de transfer van theorie naar praktijk.”

Een grote groep verpleegkundigen start vervolgopleiding
Een grote groep gediplomeerd verpleegkundigen start gelijktijdig met de vervolgopleiding op de Spoedeisende Hulp.

Veilige werkomgeving

Het ETZ heeft al ruim vijf jaar ervaring met ZIC’s voor stagiairs die de opleiding Verpleegkunde volgen. Het tekort aan SEH-verpleegkundigen was onder meer aanleiding om nu ook met een ZIC op de SEH te starten. “Een ZIC maakt het mogelijk om gelijktijdig op één afdeling meer dan het dubbele aantal verpleegkundigen op te leiden”, licht Wilma Jackson toe. “Omdat jonge verpleegkundigen te weinig aandacht krijgen in zorgorganisaties, haken ze vaak af. Hier bieden we ze een veilige werkomgeving waar ze continu worden gemotiveerd en uitgedaagd en waar ze zich blijvend kunnen ontwikkelen.” Volgens Wilma Jackson is het voor jonge verpleegkundigen lastig om traditionele rollen en patronen te doorbreken. Zij roept daarom de vijftien verpleegkundigen op om elkaar zoveel mogelijk op te zoeken. “Bespreek samen wat je kunt veranderen en hoe je de zorg verder kunt verbeteren.”

Samen leren

Het samen met elkaar leren staat centraal binnen het ZIC. De opleiding tot SEH-verpleegkundige duurt anderhalf jaar. De eerste maanden coacht een gediplomeerd verpleegkundige steeds twee studenten. Gezamenlijk staan ze als één gediplomeerde in het dienstrooster. De verpleegkundige ‘coaches’ zijn geschoold in het begeleiden, coachen en reflecteren. Elke dag zijn er vaste overleg- en scholingsmomenten voor de studenten. Zowel de verpleegkundigen als de studenten reflecteren continu op hun denken, voelen en handelen. “De ervaren verpleegkundigen krijgen dus ook van de studenten feedback op hun functioneren. Dat is confronterend, maar vooral heel leerzaam”, aldus Wilma Jackson.

Verpleegkundige Teun van Gestel knipt het lint door van de nieuwe leerruimte.
Verpleegkundige Teun van Gestel knipt het lint door van de nieuwe leerruimte.

Leerruimte

Teun van Gestel (28) is een van de vijftien verpleegkundigen die de opleiding tot SEH-verpleegkundige volgt op het ZIC. Met het doorknippen van een lint nam hij de nieuwe leerruimte op het ZIC officieel in gebruik. Deze kamer is speciaal voor de studenten ingericht, in het hart van de afdeling Spoedeisende Hulp. Teun heeft veel zin in de opleiding. “Het was altijd al mijn ambitie om in de acute zorg te gaan werken. Door mijn jarenlange ervaring op de verpleegafdelingen neurologie en traumachirurgie heb ik een goede basis om mij verder te specialiseren. Het ZIC biedt mij nu die kans.”