Training Stop bloeding voor BOA

27 mei 2019

NAZB (Netwerk Acute Zorg Brabant) en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) bieden de cursus ‘Stop de bloeding - red een leven’ aan. Op 5 juni vindt in het ETZ in Tilburg een bijzondere training plaats. Dan nemen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeenten Eindhoven en Breda deel zodat ze levensbedreigende bloedingen kunnen stelpen.

‘Stop de bloeding - red een leven’ is de eerste gecertificeerde basiscursus die burgers en niet-medische hulpverleners in 2,5 uur leert hoe ze levensbedreigende bloedingen kunnen stelpen. Daardoor kunnen zij levens redden, nog voordat de medische hulpverlening op gang is gekomen. 

Tijdens de training Stop de bloeding

In de cursus ‘Stop de bloeding - red een leven’ leren burgers en niet-medische hulpverleners hoe ze levensbedreigende bloedingen kunnen stelpen.

Voorbereid op noodsituaties

“Snelle hulpverlening van omstanders en niet-medische hulpverleners maakt vaak het verschil tussen leven en dood. Onze boa’s zijn actief op straat en wij vinden het belangrijk dat zij, indien nodig, direct kunnen handelen in situaties waarin iedere seconde telt”, aldus Robert Segers, teamleider Team Handhaving & Wijkveiligheid bij de gemeente Breda. “Naast de standaard EHBO- en AED-trainingen zien wij deze training als aanvulling op het totale hulpverleningspakket. Zo worden de boa’s voorbereid op noodsituaties en vergroten ze de overlevingskansen van een slachtoffer.”

Van pleisters plakken tot reanimeren

Ties Louwers, teamleider Stadstoezicht bij gemeente Eindhoven, sluit zich bij Robert aan. “Onze mensen van Stadstoezicht houden toezicht en handhaven op de leefbaarheid. Het overgrote deel van hun werktijd vindt buiten plaats tussen de burgers. Met regelmaat komen zij uit bij ongevallen. Om die reden is het goed dat onze mensen geschoold en voorbereid hun werk kunnen verrichten. Daar hoort ook een pleister plakken en reanimeren bij. Daarom deze training.”

Over het project

Initiatiefnemer van de cursus in Nederland is Leo Geeraedts, traumachirurg Amsterdam UMC en voormalig arts bij het Mobiel Medisch Team. De cursus is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Sinds de start in Nederland in 2016 zijn honderden instructeurs opgeleid en hebben duizenden burgers de basiscursus doorlopen. In vijf regio’s in Nederland, waaronder Brabant, wordt nu het project ‘Stop de bloeding - red een leven’ verder uitgerold.