Bloeduitslag sneller bij patiënt Spoedeisende Hulp

17 april 2019

Patiënten die binnenkomen op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het ETZ, krijgen voortaan veel sneller de uitslagen van hun bloedonderzoek. Dat kan omdat het ETZ een innovatief systeem in gebruik heeft genomen voor het transport van de bloedmonsters binnen het ziekenhuis: buizenpost met daaraan gekoppeld een volledig automatische verwerking, op volgorde van binnenkomst, in een hightech robotstraat.

“Het is eigenlijk een al lang bestaand systeem, maar dan helemaal doorontwikkeld en daarmee heel bijzonder”, aldus Bert Westerhuis, manager van het ziekenhuislaboratorium. “Nadat de verpleegkundige op de SEH het buisje met bloed in de buizenpost heeft geplaatst, komt er tot aan de uitslag helemaal geen mensenhand meer aan te pas.” 

Waar voorheen meerdere mensen een groot aantal handelingen moesten verrichten, is het systeem nu volledig geautomatiseerd. Hierdoor is de kans op fouten extreem klein. Het buisje bloed zoeft in minder dan veertig seconden van de SEH naar het laboratorium waar een robotarm het bloedmonster in de robotstraat zet. Daarna start direct het analyseproces. Ongeveer veertig minuten later zijn de uitslagen van de bloedmonsters al bekend. Dat is minimaal een kwartier sneller dan in de oude situatie.

SEH-verpleegkundige Linda Ambrosius biedt een buisje bloed voor transport aan.

SEH-verpleegkundige Linda Ambrosius biedt een buisje bloed voor transport aan.

Sneller naar huis

Westerhuis: “Een kwartier tijdwinst lijkt misschien niet zo veel, maar het wachten op de uitslagen zorgde er vaak voor dat het hele proces op meerdere punten vertraging opliep. Met deze verbetering zorgen we er dus voor dat patiënten echt veel korter op de SEH hoeven te blijven. En dus sneller naar huis of naar de goede afdeling in het ziekenhuis kunnen”. Door de tijdwinst kan hetzelfde aantal zorgverleners gedurende de dag meer patiënten helpen op de SEH. Niet alleen de SEH maar ook de polikliniek Bloedafname werkt nu met dit buizenpostsysteem. Het ETZ is hiermee het eerste ziekenhuis in Nederland dat zowel op de SEH als op de Bloedafname met dit unieke systeem werkt.

KCHL

Het Klinisch en Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van het ETZ analyseert dagelijks ruim vijfduizend buisjes met bloed en urine. Jaarlijks worden circa vijf miljoen laboratoriumbepalingen gedaan voor huisartsen uit de regio en specialisten in het ziekenhuis. Het KCHL is een van de vier laboratoria in Nederland waar bovendien de hielprikscreening en de testen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker worden uitgevoerd.

Senioranalist Muriella Klepper controleert de ontvangst van de buisjes bloed in de robotstraat.

Senioranalist Muriella Klepper controleert de ontvangst van de buisjes bloed in de robotstraat.