Wouter van Soest nieuwe toezichthouder bij ETZ

1 maart 2019

Wouter B.J. van Soest is benoemd tot lid van de raad van toezicht van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg. Hij neemt de plek in van Theo Verhallen, die is afgetreden vanwege het eindigen van de zittingstermijn.

De heer Van Soest (53) is sinds oktober 2017 directeur van ActiZ, de branchevereniging van organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Van 2010 tot 2017 was hij voorzitter raad van bestuur bij De Zorgroep. Daarvoor heeft Van Soest bestuursfuncties vervuld bij zorgorganisaties en directiefuncties bij zorgverzekeraars. 

Voorzitter van de raad van toezicht Joep Hubben is verheugd met de benoeming van Van Soest: “Hij is voorgedragen door de cliëntenraad en zal het cliëntenperspectief binnen de raad van toezicht zeker verder versterken.”

De raad van toezicht van het ETZ bestaat per 1 februari 2019 uit: prof. mr. dr. J. H. Hubben (voorzitter), A.C.P.L. van Overveld, ing. (vicevoorzitter), mw drs. L.B.J van Geest, mr. H.M.C.M. van Oorschot, mw dr. S.C. Tromp en drs. W.B.J. van Soest.