ETZ neemt afscheid van drie keurmerken

21 maart 2019

Het ETZ neemt afscheid van drie keurmerken: het roze lintje, de smiley en het spatader- en vaatkeurmerk. Het ziekenhuis volgt hiermee het advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op.

Het onderscheidend vermogen van deze en andere keurmerken is in de loop der jaren steeds minder geworden, terwijl deelname aan keurmerken leidt tot hoge administratieve en financiële lasten. Het schrappen van de keurmerken maakt onderdeel uit van het gezamenlijke streven in de zorg om de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen sterk te verminderen.

Minder relevant

Er bestaan meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes en pluimen in de medisch specialistische zorg. Patiëntenverenigingen willen met het uitreiken van een keurmerk zichtbaar maken dat specifieke zorg in een ziekenhuis op orde is. Keurmerken hebben de afgelopen jaren ziekenhuizen gestimuleerd om kwaliteit en informatievoorziening verder te verbeteren.

Ziekenhuizen voeren tegenwoordig vrijwel allemaal dezelfde keurmerken. Hiermee is het dragen van een keurmerk veel minder relevant geworden. Omdat ze niet meer onderscheidend zijn. Zo hebben 71 van de 77 ziekenhuizen het roze lintje (van Borstkankervereniging Nederland), 115 ziekenhuislocaties het vaatkeurmerk en 92 ziekenhuislocaties het spataderkeurmerk (van Harteraad).

Ziekenhuischeck.nl

Ziekenhuizen leggen dagelijks veel informatie vast om de kwaliteit te monitoren en te verbeteren. Uitkomsten van geleverde zorg zijn toegankelijk voor patiënten en staan bijvoorbeeld op www.ziekenhuischeck.nl. Patiënten kunnen zelf op deze website de kwaliteit van ziekenhuizen met elkaar vergelijken. 

Ook in de toekomst zullen we ons, samen met patiëntenverenigingen, cliëntenraad en patiënten, blijven inzetten voor verbetering van de kwaliteit van zorg en informatievoorziening.