ETZ en Luchtmacht wisselen personeel uit

22 februari 2019

Het Commando Luchtstrijdkrachten en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg gaan samenwerken, onder meer door ervaringen en medewerkers uit te wisselen. Beide partijen hebben de daarvoor gemaakte afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst. Op de dag van ondertekening startte de eerste flight nurse met haar stage op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis.

Commodore Max Droste, directeur Personeel en Bedrijfsvoering bij de Koninklijke Luchtmacht, is blij met het ETZ als nieuwe partner. “Onze mensen doen met bloed, zweet en tranen hun werk. Gelukkig is er steeds minder sprake van bloed. Maar de militaire zorgverleners moeten wel hun vaardigheden op peil houden, zodat ze goed voorbereid op missies uitgezonden kunnen worden. Het ETZ is als traumacentrum voor Brabant een ideale praktijkomgeving om kennis te delen.”

Ondertekening-luchtmacht.jpg

Foto: Bestuursvoorzitter Bart Berden en commodore Max Droste tekenen de intentieovereenkomst. Op de achtergrond kijken kolonel-vliegerarts Derk Blikman (l.) en kolonel Johan de Jongh toe.

Adaptieve krijgsmacht

Het ETZ heeft volop ervaring met het over de vloer krijgen van militairen. “We hebben al circa twintig jaar een intensieve werkrelatie als opleidingsziekenhuis met de Landmacht. Daardoor hebben we Defensie leren kennen als een betrouwbare partner en prijzen we ons gelukkig met de uitbereiding van activiteiten”, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. Hij opent niet alleen de ziekenhuisdeuren voor de militairen, maar biedt ook ETZ-medewerkers de ruimte om bij de krijgsmacht aan de slag te gaan. “Bijvoorbeeld voor het geven van klinische lessen.”
Het nieuwe motto van Defensie is ‘adaptieve krijgsmacht’. De krijgsmacht wil meer samenwerken met bedrijven en organisaties. Droste legt uit waarom: “We hebben niet meer alles zelf in huis, maar willen wel over mens en materieel beschikken als dat nodig is. Door de samenwerking met het ETZ kunnen we onze flexibele schil uitbouwen”. Hij noemt als mogelijk voorbeeld Spoedeisende Hulp-artsen die twee dagen in het ziekenhuis werken en drie dagen bij Defensie. Ook kunnen medisch geschoolde militairen bij schaarste of calamiteiten bijspringen in het ziekenhuis. Omgekeerd kunnen ziekenhuismedewerkers aan de slag bij de luchtmacht via stages en tijdelijke functies.

Leerzaam

Svenja Cabollet is de eerste Luchtmacht-verpleegkundige die zes weken stage loopt op de SEH van het ETZ. Ze wordt bij de Luchtmacht als flight nurse ingezet bij het terug naar Nederland halen van militairen die in het buitenland gewond zijn geraakt. Dat overkomt jaarlijks circa zeventig militairen. Svenja krijgt in het ETZ alle ruimte om haar kennis op te frissen. Ze wordt aan de hand van ervaren verpleegkundigen ingezet bij de behandeling van klein letsel na ongevallen, zoals botbreuken en niet-levensbedreigende wonden. “Ik vind het leuk en leerzaam om echte patiënten te zien. En ik ben erg benieuwd hoe in het ETZ de traumaprotocollen worden uitgevoerd, dat zijn eigenlijk militaire operaties in het klein.”