Goed doordacht de toekomst in

21 januari 2019

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) gaat de spoedeisende hulpen samenvoegen op locatie ETZ Elisabeth en sluit eind mei 2019 de Spoedeisende Hulp (SEH) op locatie ETZ TweeSteden. “Dit is noodzakelijk om goede en veilige zorg te kunnen blijven leveren.”

De SEH op ETZ TweeSteden is nu in de avond en nacht gesloten. Door de gedeeltelijke sluiting kan de spoedzorg op ETZ Elisabeth onveranderd worden gegarandeerd. Bestuurder Bart Berden licht toe: “De sluiting van de SEH op ETZ TweeSteden was oorspronkelijk gepland voor 2025, maar door het aanhoudende tekort aan SEH-verpleegkundigen moeten we dat nu eerder doen”, aldus bestuurder Bart Berden.

Het ziekenhuis voegt de spoedeisende hulpen samen om spoedzorg te borgen
Het ziekenhuis voegt spoedeisende hulpen samen om spoedzorg te borgen.

Eerste Hart Hulp

De maatregel heeft dus geen gevolgen voor de SEH op ETZ Elisabeth. Deze SEH aan de Hilvarenbeekseweg in Tilburg blijft zeven dagen per week en 24 uur per dag open voor spoedpatiënten met een acute zorgvraag.

De Eerste Hart Hulp (EHH) blijft wél open op ETZ TweeSteden. Op de EHH worden patiënten onderzocht met mogelijke hartklachten. Patiënten met hartklachten worden na verwijzing van de Huisartsenpost of als de ambulance is ingeschakeld, opgevangen op ETZ TweeSteden.

Spoedzorg

De zorg voor spoedpatiënten ziet er in het ETZ tot eind mei 2019 zo uit:

  • SEH ETZ Elisabeth (Hilvarenbeekseweg 60): 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend
  • SEH ETZ TweeSteden (Dr. Deelenlaan 5): van 08.00 tot 20.00 uur geopend
    • EHH ETZ TweeSteden: 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend

Verschuivingen van zorg

Door de sluiting van de SEH op ETZ TweeSteden verschuiven uiteindelijk alle specialismen die spoedpatiënten opvangen naar ETZ Elisabeth. Hiervoor hebben we een goed doordacht plan opgesteld. Long- en Buikchirurgie zijn de eerste grote specialismen die verplaatsen. Cardiologie en andere specialismen zoals Longgeneeskunde, Interne Geneeskunde, Oncologie, Geriatrie en Urologie volgen later.

Zorg in de toekomst

Op de lange termijn verschuift de zorg voor patiënten in het ETZ. Bestuurder Bart Berden: “We hebben het dan over ons zorgaanbod rond 2025. Voorop staat dat alle huidige locaties - ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden, ETZ Waalwijk en ETZ Oisterwijk - blijven bestaan. We werken tot 2025 toe naar één locatie waar alle verpleegbedden staan. Dat wordt ETZ Elisabeth. Daar vindt ook alle zeer complexe en acute zorg plaats. Op de andere drie locaties wordt op termijn vooral poliklinische zorg en bijbehorende diagnostiek gedaan.''


Dringend medische hulp nodig?

Neem dan altijd eerst contact op met de huisarts. Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost Midden-Brabant is te bereiken via telefoonnummer 0900-33 22 222. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Bezoekt u de SEH? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Ook als u via de huisartsenpost wordt doorverwezen naar de SEH voor onderzoek of behandeling.