Acuut Kort Verblijf: tussenstop voor SEH en verpleegafdeling

31 januari 2019

Het ETZ krijgt een Acuut Kort Verblijf (AKV). Hier komen patiënten te liggen die via de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn binnengekomen en wachten op de uitslag van een onderzoek of nog ter observatie moeten blijven.

Tussenstop voor SEH patiënten:

Het AKV is een verlengde van de SEH. “Het is eigenlijk een tussenstop”, vertelt Marcel Remijn, zorgmanager in het ETZ. “Patiënten moeten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Daarom liggen zij in het AKV, weg van de hectiek van de SEH. Daar moet duidelijk worden of de patiënt op een verpleegafdeling wordt opgenomen of naar een andere zorginstelling moet. De kans is ook groot dat de patiënt gewoon weer naar huis mag.”

In het Acuut Kort Verblijf worden patiënten goed in de gaten gehouden door speciaal opgeleide verpleegkundigen.
In het Acuut Kort Verblijf worden patiënten goed in de gaten gehouden door speciaal opgeleide verpleegkundigen.

Rustiger voor de patiënt

Voor de patiënt is het prettiger om in het AKV te liggen, dan op de SEH te verblijven. Het AKV komt naast de SEH, waar de omgeving rustiger is. Ook is er volop aandacht voor de patiënt die ter observatie ligt. Speciaal opgeleide verpleegkundigen houden hen goed in de gaten. Omdat de AKV een verlengde is van de SEH, krijgen deze patiënten bij onderzoeken waar noodzakelijk voorrang op andere patiënten. Hier zorgt AKV-verpleegkundige voor. Deze regelt de logistiek en heeft contact met specialisten.

Fijne werkwijze voor de SEH

Niet alleen voor de patiënt levert het AKV voordelen op, ook voor de SEH is het een fijne werkwijze. “Patiënten verblijven korter op de SEH, wat zorgt voor een snellere doorstroom. SEH-verpleegkundigen hoeven niet meer bezig te zijn met patiënten die wachten op de uitslag van een onderzoek, maar kunnen zich richten op patiënten die met spoed geholpen moeten worden.”

Voor wie?

Niet alle patiënten die op de SEH zijn geweest komen terecht in het AKV. Marcel: “Als op de SEH meteen duidelijk is dat een patiënt opgenomen moet worden, dan gaat deze direct naar de verpleegafdeling zodra daar plaats is. Bij het AKV worden alleen patiënten opgenomen die nog in afwachting van een onderzoek zijn of geobserveerd moeten worden.”