Goed doordacht de toekomst in

22 november 2018

Het ETZ gaat de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) samenvoegen op ETZ Elisabeth. Om alle acute, hoogcomplexe zorg op peil te houden, sluit in de week van 27 mei 2019 de SEH op ETZ TweeSteden. De Eerste Hart Hulp blijft daar wél 24 uur per dag, zeven dagen in de week geopend.

 

Logisch gevolg van deze verandering is dat andere specialismen ook gaan verschuiven. “Dit is noodzakelijk om goede en veilige zorg te kunnen blijven leveren. De veranderingen zijn ingegeven door: ten eerste de keuze in onze zorgvisie om de klinische zorg van het ETZ uiteindelijk te concentreren op één locatie. Ten tweede het probleem van schaarste aan gespecialiseerd personeel, iets waar alle ziekenhuizen in Nederland mee kampen. “We zouden oorspronkelijk niet hebben gekozen om het nú al te realiseren, maar nood breekt wet”, aldus bestuurder Bart Berden.

Om het doel van één klinische locatie te kunnen behalen, gaan we eerst van drie naar twee klinische locaties. Alle acute hoogcomplexe zorg wordt daardoor uiteindelijk geconcentreerd op ETZ Elisabeth. Om hiervoor genoeg ruimte te creëren, verschuift electieve (planbare) zorg tot 2025 naar ETZ TweeSteden. Rond 2025 wordt alle klinische zorg op ETZ Elisabeth

geconcentreerd. Door deze veranderingen wordt ETZ TweeSteden een locatie zonder verstoringen van de acute zorg. Zo’n vijfenzeventig procent van onze zorg is planbaar en die zorg wordt dus een stuk servicegerichter.

Samenvattend: alle huidige locaties -ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden, ETZ Waalwijk en ETZ Oisterwijk - blijven bestaan. We hebben straks één locatie met klinische zorg, namelijk ETZ Elisabeth. De andere locaties doen vooral poliklinische zorg en de bijbehorende diagnostiek.

 

Meer informatie