Verslag Hart&Vaatcafé 27 september

3 oktober 2018

Op donderdag 27 september is op locatie ETZ TweeSteden het derde Hart&Vaatcafé georganiseerd in samenwerking met de patiëntenvereniging Harteraad (voorheen de Hart- en Vaatgroep) en de afdeling medische en klinische psychologie van Tilburg University. Deze middag waren patiënten met introducées aanwezig en is op interactieve wijze gesproken met elkaar over het thema: ‘Hartklachten bij vrouwen’. 

Ongeveer de helft van alle patiënten die bij de cardioloog op afspraak komen, heeft klachten van onduidelijke oorsprong, en dit komt vaker voor bij vrouwen. Het is mogelijk dat een verkramping van de kleine hartvaten die het hart van bloed voorzien hierbij een rol speelt (Microvasculaire Coronaire Dysfunctie, of MCD), maar hier zijn nog geen duidelijke testen voor. De afdeling Cardiologie wil hier onderzoek naar gaan doen in samenwerking met Tilburg University. 

Cardioloog Prof. Jos Widdershoven gaf een presentatie over het vrouwenhart en benadrukte het belang van het verhaal van de patiënt bij het stellen van een diagnose. Dr. Paula Mommersteeg van Tilburg University doet onderzoek naar de rol van psychologische factoren en het hart. Psychologische factoren zoals angst en depressie komen vaker voor bij patiënten met hartziekten, komen vaker voor bij vrouwen én spelen een rol bij het ontstaan en verergeren van hartklachten.

Enkele vrouwen deelden hun verhaal, wat herkenbaar was voor de andere aanwezigen. Opvallend daarbij was dat risicofactoren zoals het hebben van een schildklieraandoening, migraine, of complicaties tijdens de zwangerschap vaker genoemd werden. In kleine groepjes werden vervolgens ervaringen uitgewisseld. Hartziekten en klachten bij vrouwen blijven een punt van aandacht, zowel voor de patiënt, behandelaar als onderzoekers.

De presentatie van dr. Paula Mommersteeg kunt u bekijken door hier te klikken.