Nieuwe techniek: dotteren via de ‘achterdeur’

17 oktober 2018

De interventiecardiologen van het ETZ hebben voor het eerst in ons ziekenhuis een nieuwe dottertechniek toegepast. Daarmee kunnen al langer afgesloten kransslagaders worden geopend waarbij de normale dotterbehandeling niet werkt.

De vakgroep Cardiologie is trots op de interventiecardiologen dr. Michael Magro en dr. Maarten Kersemans die de voor het ETZ nieuwe dottertechniek hebben geïntroduceerd. Met dotteren worden vernauwingen in de kransslagaders bij een hartinfarct of pijn op de borst behandeld. In de meeste gevallen wordt een vernauwing van de hartkransslagader van bovenaf ‘met de stroom mee’ succesvol benaderd, ook wel aangeduid als ‘antegraad’. Bij de nieuwe techniek wordt de dichtgeslibde slagader via een andere kransslagader bereikt. Deze kransslagader heeft kleine omwegen gevormd naar het afgesloten gedeelte. Deze ingreep gaat als het ware via de ‘achterdeur’, ook wel retrograad genoemd. Tot voor kort benaderden de interventiecardiologen een dergelijke chronische afsluiting via een dotter op de klassieke antegrade manier. 

Interventiecardiologen en Prof. dr. Jo Dens
Prof. dr. Jo Dens heeft de interventiecardiologen Michael Magro (l.) en Maarten Kersemans (r.) begeleid bij het eigen maken van de nieuwe techniek.

Prof. dr. Jo Dens (Ziekenhuis Oost-Limburg, België) heeft onlangs de interventiecardiologen Magro en Kersemans begeleid in het eigen maken van de nieuwe techniek. De vakgroep Cardiologie verwacht met de nieuwe techniek een nog grotere kans van slagen te bereiken bij het dotteren.