ETZ werkt mee aan wereldwijd onderzoek endeldarmkanker

26 oktober 2018

Het ETZ is al enkele jaren actief met het verder ontwikkelen van de watch-and-wait-behandeling bij endeldarmkanker. Dit betekent dat specialisten afwachten of de tumor na de pre-operatieve bestraling wegblijft. Daardoor is een ingrijpende operatie niet nodig, maar vinden wel regelmatig controles plaats.

Deze behandeling werd eind vorige eeuw voor het eerst toegepast in Brazilië. In Nederland was prof. dr. G.L. Beets uit Amsterdam (NKI-Antoni van Leeuwenhoek) de eerste die de behandeling veelvuldig toepaste.

Helaas is de behandeling niet voor iedereen beschikbaar, maar alleen voor patiënten met endeldarmkanker waarvoor er een medische reden is om eerst uitgebreid bestraald te worden. Bij deze patiënten verdwijnt het gezwel soms. Voorheen werden deze patiënten alsnog geopereerd. Deze grote operatie is riskant, waarbij soms een kunstmatige uitgang (stoma) aangelegd moet worden. Door watch-and-wait hoeven patiënten bij wie de bestraling succesvol lijkt te zijn, niet geopereerd te worden. In het ETZ is er een speciaal team voor deze patiënten, met chirurgen, MDL-artsen, radiologen en bestralingsartsen. Het ETZ is een van de 47 ziekenhuizen die wereldwijd aan deze studie meewerken.

De wait-and-see-groep van het ETZ
De wait-and-see-groep van het ETZ (Borremans, Hazen, Lutgens, Wasowicz, Zimmerman, De Kiefte) tijdens de visitatie door de groep van prof. dr. Beets.

Omdat deze methode nieuw is, worden de resultaten wereldwijd nauwgezet bijgehouden. De resultaten van dit onderzoek werden recent gepubliceerd in het toonaangevende medisch tijdschrift The Lancet.

Uit het onderzoek blijkt dat bij 1 op de 4 patiënten de tumor weer terug groeide. Dit gebeurde bijna altijd in de eerste 2 jaar na de bestraling. Bij deze patiënten kon vrijwel altijd in tweede instantie de tumor alsnog goed behandeld worden.

In 2016 werd het ETZ gevisiteerd door de groep uit het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Onze resultaten en methoden werden grondig gecontroleerd, waarna we zelfstandig (in nauwe samenwerking met de chirurgen en radiologen uit het NKI) deze behandeling aan mogen bieden.