ETZ weer volop in bedrijf na stroomstoring

23 augustus 2018

Ook in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg gingen donderdagochtend 23 augustus iets na acht uur de lichten even uit. Omdat binnen enkele seconden de stroomvoorziening in het ziekenhuis door het eigen noodaggregaat werd overgenomen, is de patiëntenzorg - tijdens de grote stroomstoring in Midden-Brabant - geen moment in gevaar geweest. 

De acute zorg op de afdelingen Spoedeisende Hulp van de locaties TweeSteden en Elisabeth kwam door de stroomdip zelfs helemaal niet in het gedrang. Wel werden direct de niet-acute operaties en afspraken op de poliklinieken uitgesteld. “Dit hebben we uit voorzorg gedaan”, blikt intensivist en medisch manager van de afdeling intensive care (IC) Hans Kuijsten terug. “Dat was uiteraard vervelend voor alle patiënten die hiervan hinder hebben ondervonden, maar patiëntveiligheid heeft in dit soort crisissituaties de hoogste prioriteit.”

Intensivist Hans Kuijsten

Crisisteam

Kuijsten nam als vertegenwoordiger van de medisch specialisten zitting in het crisisteam, dat direct na het uitvallen van de stroom in het ETZ bijeen werd geroepen. “Samen met de collega’s van de andere grote afdelingen in het ziekenhuis hebben we maatregelen getroffen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Gelukkig trainen we regelmatig dit soort noodsituaties en het was vanochtend dan ook weer plezierig om te constateren dat we hierop steeds goed voorbereid zijn.” Op het moment van de stroomstoring lagen 25 patiënten op de IC. “Die hebben hier helemaal niets van gemerkt”, aldus Kuijsten.

Overmacht

Na bericht van de energieleverancier dat de storing verholpen was, werden rond de klok van half elf de afspraken op de poliklinieken hervat. Een klein uur later konden ook de eerste patiënten naar de operatiekamers toe. In totaal moesten iets meer dan twintig operaties worden uitgesteld. In overleg met deze patiënten wordt een nieuwe operatiedatum vastgesteld. Al met al vielen de gevolgen van de stroomstoring uiteindelijk mee. Kuijsten: “Natuurlijk was er overlast voor onze patiënten en is het extreem vervelend als een operatie op het laatste moment niet door kan gaan, maar tijdens mijn rondgang door het ziekenhuis merkte ik dat gelukkig veel patiënten begrip hadden voor deze situatie van overmacht”.