Succesvolle deelname ETZ aan programma Beslist Samen

2 juli 2018

In het ETZ kiezen patiënt en dokter samen de beste behandeling. Daarom namen wij deel aan het programma 'Beslist Samen!' dat met een mooi slotsymposium in het stadion van FC Utrecht, op 26 juni j.l werd afgerond. Met dit programma werd meer inhoud gegeven aan gezamenlijke besluitvorming en werd dit thema binnen Nederland doorontwikkeld. 

Binnen het programma 'Beslist Samen!' kon met behulp van subsidie van Zorginstituut Nederland in 12 geselecteerde ziekenhuizen een versnelling plaatsvinden in de implementatie van samen beslissen (zorgverlener en patiënt beslissen samen welke zorg het beste past). Bovendien is de kennis, die binnen het project in de deelnemende ziekenhuizen is ontwikkeld, onderling uitgewisseld.

Anita Wydoodt, RvB ETZ - Inge Blokzijl, medisch leider Bernhoven - Prof. Carina Hilders, voorzitter RvB Reinier de Graaf ziekenhuis tijdens hun workshop op het eindsymposium Beslist Samen!​
Anita Wydoodt, RvB ETZ - Inge Blokzijl, medisch leider Bernhoven - Prof. Carina Hilders, voorzitter RvB Reinier de Graaf ziekenhuis tijdens hun workshop op het eindsymposium Beslist Samen!

 

Inhoud programma in ETZ

Betere zorg begint met een goed gesprek in de spreekkamer of in de klinische setting. Een gesprek waarin gezamenlijke besluitvorming en partnerschap een belangrijke rol spelen. Tijdens de looptijd van het programma hebben wij als ETZ onze patiënten nog bewuster gemaakt van het belang van samen beslissen over de meest geschikte behandeling. Dit onder meer via onze website. Ook zijn patiënten attent gemaakt op het gebruik van de Keuzehulp, een online hulpmiddel om patiënten te informeren over hun aandoening en de mogelijke behandelingen ervan. Het aantal keuzehulpen binnen het ETZ is zelfs verdubbeld en er staan nog meer specialismen in de startblokken een keuzehulp te ontwikkelen of te gaan gebruiken. Andere hulpmiddelen die zijn ingezet zijn de '3goedevragen' (die we in het ETZ “Vergeet-me-nietjes" noemen) en de ETZ behandelwijzer. Natuurlijk wordt ook binnen onze positionering (Buitengewoon) en OnsEPD de verdere uitrol van samen beslissen meegenomen.

Naast bovengenoemde initiatieven zijn ook diverse bijeenkomsten met patiënten georganiseerd, o.a. onder begeleiding van Zorgbelang Brabant en is er gedurende het hele traject een mooie samenwerking geweest met onze Clientenraad. Om ook onze zorgverleners goed te blijven betrekken bij dit belangrijke onderwerp zijn bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers.

Slotsymposium

Op het landelijke slotsymposium van 26 juni j.l werden de geleerde lessen uit het programma gedeeld met andere ziekenhuizen. Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur van het ETZ, leidde de workshop 'Samen Beslissen en de rol van de bestuurder'. Samen met de voorzitter van de RvB van het Reinier de Graaf ziekenhuis en een medisch leider vanuit ziekenhuis Bernhoven gaf zij de zaal inzage in hoe een bestuurder vleugels kan geven aan zo'n belangrijke ontwikkeling.

De 12 geselecteerde ziekenhuizen gaan vanaf nu door op de ingezette weg. Samen beslissen is ook binnen het ETZ een ontwikkeling die niet meer weg te denken is. We gaan er vanuit dat er nog vele goede initiatieven op dit gebied zullen volgen.