De stem van de patiënt wordt steeds belangrijker

19 juni 2018

Is de behandeling met de meeste kans van slagen ook automatisch de beste keuze voor elke patiënt? Niet altijd. Dit hangt af van de wensen van de patiënt en zijn of haar draagkracht en draaglast. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg wordt de stem van de patiënt steeds belangrijker. Zo worden patiënten met longkanker nauw betrokken bij alle belangrijke keuzemomenten voor, tijdens en na hun behandeling.

In de nieuwe ‘samen beslissen’-methode wordt voor elke patiënt met longkanker een gesprek ingepland met een oncologisch verpleegkundige. Tijdens dit gesprek worden de behandelwensen van de patiënt nader besproken.

Jeroen Kloover, longarts-oncoloog: “Sommige patiënten horen nog altijd het liefste van hun arts wat de behandelmethode gaat worden. Anderen kiezen heel bewust voor een alternatieve behandeling.” Tijdens het gesprek brengt de verpleegkundige ook de psychosociale draagkracht van de patiënt in kaart. Indien nodig of gewenst vindt een doorverwijzing plaats naar een psycholoog.

Jeroen Kloover en Marjan Traa

Gepaste zorg

Het ziekenhuis doet er alles aan om patiënten met longkanker te wijzen op hun recht op gepaste zorg. “Onze patiënten worden er steeds beter op geattendeerd dat ze echt een keuze hebben”, aldus Jeroen. “Er zijn mensen die de voorkeur geven aan pijnbestrijding en kwaliteit van leven boven levensverlenging. Dat is voor iedereen anders. En juist daarom is het zo belangrijk dat patiënten de kans krijgen om hun wensen en verwachtingen aan ons kenbaar te maken.”

Rollercoaster

Het kiezen van de best passende behandeling is lang niet eenvoudig. “Patiënten met longkanker komen in een rollercoaster terecht nadat hun diagnose is gesteld”, zegt Marjan Traa, psycholoog. “Vaak moeten ze in een paar dagen beslissen welk traject ze in willen gaan. In het ETZ is daarom volop aandacht voor psychosociale begeleiding. Voor patiënten is het fijn om te weten dat ze een stem hebben en dat ze er niet alleen voor staan. Het team is erop gericht om hen te helpen bij het maken van een goede afweging.”

Gevoelens van de patiënt

Een verwijzing naar een psycholoog behoorde altijd al tot de mogelijkheden, maar wordt nu nog beter onder de aandacht gebracht. “En dat waarderen onze patiënten”, weet Marjan te vertellen. “Het feit dat er behalve aandacht voor de tumor ook aandacht is voor de gevoelens van de patiënt, wordt als positief ervaren. We horen terug dat het prettig is dat er een team paraat staat dat de tijd neemt om goed te luisteren, door te vragen en de mogelijke trajecten te bespreken. Mensen met longkanker krijgen al genoeg te verduren. Wij proberen hen op deze manier zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Artikel CZ-magazine

Dit artikel is geplaatst in het magazine van zorgverzekeraar CZ.

Bereid u voor op het gesprek met de arts

Moet u binnenkort naar het ziekenhuis? Als u zich goed voorbereidt, kan de arts of specialist u beter helpen. En kunt u zelf beter meebeslissen over de zorg die u krijgt. Bereid u voor met onze voorbeeldvragen en bekijk het spiekbriefje op www.cz.nl/consultvoorbereiding.

Patiënt centraal in zorg

De ‘samen beslissen’-methode van het ETZ sluit naadloos aan op het streven van CZ om de patiënt in de zorg nog meer centraal te zetten. Goede zorg valt of staat met hoe de patiënt de zorg en het resultaat ervaart. Daarom vinden wij het belangrijk dat behandelingen persoonlijker worden en dat de patiënt beter en meer kan meebeslissen over zijn behandeling.