Bijna 700.000 euro subsidie voor hersenonderzoek in ETZ

29 mei 2018

Het ETZ gaat samen met TU Eindhoven en TU Delft onderzoek doen naar het in beeld brengen van neurale verbindingen in de hersenen met behulp van een MRI. “We willen software voor MRI-scanners ontwikkelen die na een druk op de knop automatisch én betrouwbaar de verbindingen in hersenen zichtbaar maakt", zegt neurochirurg Geert-Jan Rutten.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft voor het project - dat komend najaar start en vier jaar duurt - bijna 700.000 euro beschikbaar gesteld. Met dit bedrag worden één postdoctoraal onderzoeker en twee promovendi aangesteld. De onderzoekers komen deels in het ETZ te werken.

Tractografie

Geert-Jan Rutten neurochirurg ETZHet ETZ heeft al veel ervaring met het visualiseren van de zogeheten wittestofbanen van de hersenen. Het in beeld brengen van deze neurale verbindingen wordt tractografie genoemd, en gaat in samenspraak met de laboranten van de afdeling Radiologie.

“We brengen de verbindingen met een zeven minuten durend MRI-onderzoek in kaart. Met zo'n scan kunnen we hersenoperaties goed voorbereiden en eventuele risico's beter inschatten. We weten zo precies welke gebieden we bij het weghalen van tumoren moeten vermijden om bijvoorbeeld spraakstoornissen of verlammingen te voorkomen" licht Rutten toe. “Bovendien helpen de scans bij het goed informeren van de patiënten."

Rutten is overtuigd van de meerwaarde van tractografie bij het plannen en uitvoeren van hersenoperaties. “De methode is echter complex en bevat nog tal van onzekerheden. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van software die deze onzekerheden uitsluit, zodat de onderzoeksbeelden uiteindelijk maximaal beproefd zijn."

TopZorg

Rutten: “De subsidie maakt het mogelijk om de huidige technieken verder te verbeteren en die direct toepasbaar te maken in de klinische praktijk. De deelnemende universiteiten hebben de technische knowhow, wij brengen de vragen in die beantwoord moeten worden. Ook stellen we voor dit onderzoek de anonieme data van eerder geopereerde patiënten beschikbaar. Dit is een mooi voorbeeld van zeer specialistische zorg in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, in het verlengde van het TopZorg-programma in het ETZ."