ETZ erkend als topklinisch opleidingsziekenhuis

4 april 2018

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg en Waalwijk is erkend als topklinisch opleidingsziekenhuis. De STZ-status is na een uitgebreide visitatie voor de komende vijf jaar verlengd, zonder enig voorbehoud. Dit betekent dat het ETZ zich onderscheidt op het bieden van topklinische zorg, het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek en het opleiden van zorgverleners.

Logo STZEen commissie van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft geconstateerd dat het ETZ voldoet aan alle criteria. Het voormalige St. Elisabeth Ziekenhuis was al tien jaar in het bezit van de STZ-status, maar na de fusie met het TweeSteden ziekenhuis op 1 januari 2016 was hervisitatie een vereiste.

De STZ-inspecteurs zijn zeer positief over de eenwording van de ziekenhuizen, over het ongelooflijke tempo waarmee dit gebeurt en de grote energie die daarbij wordt tentoongespreid. In de fusie zijn alle STZ-thema’s overeind gebleven, aldus de commissie.

Trots

Bart Berden, voorzitter van de Raad van Bestuur, is blij met de erkenning. "Het behouden van de STZ-status is iets waar met z’n allen trots op mogen zijn. De waarden waar de STZ voor staat, zitten in het DNA van onze medewerkers. Fijn dat de commissie dit heeft geconstateerd. Verder wordt het opleidingsklimaat in het ETZ een parel genoemd, waarbij ons Leerhuis staat als een bunker." 

"In het verlengde hiervan bevestigen de waarnemers de grote kracht waarmee de verpleegkundigen zich verder ontwikkelen. Zij pakken de verantwoordelijkheden en carrièrekansen die in het ETZ worden geboden. De ‘verpleegkundige power’ is uitzonderlijk, staat in de rapportage."

Gamma Knife in ETZ

Sommige topklinische functies, zoals neurochirurgie en traumatologie, zijn bijna van academisch niveau. Op de foto ligt een patiënt klaar voor een bestraling met het Gamma Knife. FOTO: ETZ Fotografie & Film

TopZorg

Voor patiënten is het plezierig om te weten dat sommige topklinische functies, zoals neurochirurgie en traumatologie, bijna van academisch niveau zijn. Dit zorgt voor een landelijke uitstraling, met patiënten die van heinde en verre naar het ETZ komen. Verder zijn de experimenten die in het ETZ plaatsvinden voor het TopZorg-programma uniek.

Ze hebben tot zichtbare versterking en professionalisering van onderzoek en wetenschap binnen het ETZ geleid. De commissie spoort het ETZ aan om na te denken over voortzetting van de onderzoeksprojecten, waarbij zeer specialistische zorg wordt gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.