Verhuizing Liesbreukcentrum Brabant naar ETZ Elisabeth

21 november 2017

Liesbreukcentrum Brabant is verhuisd van locatie ETZ Waalwijk naar locatie ETZ Elisabeth. Op de nieuwe locatie is het mogelijk om álle patiënten efficiënt te opereren: kinderen, volwassenen en ouderen kunnen voortaan daar worden behandeld. 

Kwaliteit door concentratie van zorg. Met deze visie in het achterhoofd is de vakgroep Chirurgie Midden-Brabant al in 2008 gestart met Liesbreukcentrum Brabant. Sinds de opening zijn jaarlijks meer dan 500 patiënten met een liesbreuk behandeld door een team van toegewijde liesbreukchirurgen, anesthesiologen, OK-en poli- medewerkers en verpleegkundigen. 

Liesbreukcentrum Brabant

In dit gedeelte bevindt zich een video. Die is niet zichtbaar omdat de cookies (nog) niet zijn geaccepteerd. Bekijk ons cookiebeleid.

Resultaten

De resultaten zijn goed en zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften. De chirurgen hanteren een snelle en veilige operatietechniek: de trans-inguinale pre-peritoneale techniek (ook wel TIPP-techniek genoemd) combineert een open anterieure benadering van de lies met een pre-peritoneale positionering van een lichtgewicht matje.

In een grote dubbelblind gerandomiseerde en gecontroleerde trial1 is aangetoond dat met deze nieuwe techniek chronische postoperatieve pijn kan worden teruggebracht tot 3,5%. Gemiddeld zijn patiënten na een TIPP-operatie zeven dagen eerder weer aan het werk, dan bij de oude Lichtenstein-techniek.

De voordelen boven de endoscopische liesbreuk operatie (TEP-techniek) is dat bij de TIPP-techniek kan worden volstaan met een lokale verdoving. En hoe korter de verdoving, hoe beter. Daarnaast kan direct op de operatiekamer getest worden of de liesbreuk goed verholpen is. Als de medische indicatie, of de patiënt, hierom vraagt, wordt algehele narcose toegepast.

Tevredenheid

De zorg rondom de patiënt met een liesbreuk is tegenwoordig optimaal georganiseerd. Dat zien de chirurgen niet alleen terug in de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, maar - belangrijker nog - ook in de tevredenheid van de patiënten.

Alle patiënt gerelateerde uitkomsten (PROMs) worden na de operatie dagelijks gemeten met een app voor smartphones. Deze speciaal ontwikkelde app wordt bij patiënten op de polikliniek op hun telefoon geïnstalleerd, als ze dat willen. De speciale aandacht en zorg van het toegewijde team wordt als zeer positief ervaren. Een voorbeeld is het telefoontje een dag na de operatie.

Zie voor meer informatie: www.liesbreukcentrumbrabant.nl.

1 Randomized clinical trial of chronic pain after the transinguinal preperitoneal technique compared with Lichtenstein's method for inguinal hernia repair. Koning GG, Keus F, Koeslag L, Cheung CL, Avçi M, van Laarhoven CJ, Vriens PW. Br J Surg. 2012 Oct;99(10):1365-73