Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ontvangt accreditatie

2 november 2017

Het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium (KFL) van de ziekenhuisapotheek in het ETZ is geaccrediteerd volgens de nieuwste internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratoria, ISO 15189. Dat betekent dat het KFL voldoet aan de strenge kwaliteitseisen om dit keurmerk te mogen voeren.​

Op het Klinische Farmaceutisch Laboratorium (KFL) en het ‘drugslab’ (Dutch Laboratory on Drugs and Doping) worden patiëntenmonsters onderzocht uit het ETZ, huisartsenlaboratoria, verslavingsklinieken en reclassering Nederland. Het onderzoeksterrein waarvoor accreditatie is verkregen, gaat over de analyse van geneesmiddelen, drugs en andere toxische (giftige) stoffen in menselijk materiaal. Met het keurmerk zijn de kwaliteit en de competenties van de medewerkers aangetoond.

Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ TweeSteden

Hoofd KFL Henri van de Louw is blij met de toekenning van de accreditatie: ​“Het keurmerk is primair opgesteld vanuit het belang van de patiënt. De eisen hiervoor zijn veelomvattend en gedetailleerd, daar voldoe je niet zomaar aan. Zo zijn er strenge eisen ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening, risicomanagement en data-integriteit.“

Voorheen was het KFL geaccrediteerd volgens het CCKL, een stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. Het transitieproces van de accreditatie CCKL naar de huidige kwaliteitsnorm, vroeg veel inspanning van alle analisten van het laboratorium, vertelt Maureen ter Laak, ziekenhuisapotheker.

"We zijn erg trots dat het laboratorium de ISO 15189-accreditatie heeft behaald. Het is belangrijk voor de patiënten, voor onze klanten en voor onze eigen organisatie. Verzekeraars eisen ook steeds vaker dat medische laboratoria geaccrediteerd zijn volgens ISO 15189. De erkenning komt dus goed van pas. Ons kwaliteitssysteem is patiëntgericht, geeft vertrouwen bij het ziekenhuis en collega-laboratoria. De accreditering sluit uitstekend aan bij onze ambitie om op alle vlakken bij de kopgroep te behoren."