ETZ tekent overeenkomst voor beter milieu

30 november 2017

Het ETZ heeft vandaag met een groot aantal andere (zorg)instellingen en negen gemeentes de Green Deal ondertekend, een overeenkomst over verduurzaming. Met deze deal spannen de deelnemers zich in om een kwart minder energie te verbruiken, twintig procent minder voedsel te verspillen en de afvalberg aanzienlijk te verkleinen.

Uniek aan de Green Deal is dat op regionale schaal wordt samengewerkt om te verduurzamen. Zorginstellingen gaan gezamenlijk plannen maken en uitvoeren en er worden mogelijkheden onderzocht om samen duurzaam in te kopen. 

De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de zorginstellingen. Zo komt er een stimuleringsprogramma waarbij de omgevingsdienst naast de zorginstelling gaat staan om ze te helpen verduurzamen. Qua milieuhandhaving doet de gemeente dus een stapje terug en gaat in plaats van met de 'stok' aan de slag met de 'wortel'. 

Ondertekening Green Deal regio Hart van Brabant

De samenwerking is ook uitgebreid met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) als financieringspartij voor grote investeringen, in bijvoorbeeld het verduurzamen van het vastgoed. 

De Green Deal moet ervoor zorgen dat de zorginstellingen na drie jaar minimaal aan certificaat brons van de Milieuthermometer voldoen. De Milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema's waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Voor elke organisatie betekent dit iets anders, maar gemiddeld kan bijvoorbeeld 25 procent op energie worden bespaard.

Daarnaast verspilt een gemiddelde zorginstelling 30 tot 50 procent van het eten. Dit kan tot circa 10 procent worden teruggedrongen. Het geld dat zo overblijft is een directe kostenbesparing en kan (deels) ingezet worden om de kwaliteit van maaltijden te verbeteren. Ook op afval is te besparen. Voornamelijk door meer te scheiden en het specifieke ziekenhuisafval streng te controleren. Locatie ETZ Elisabeth heeft al eerder door invoering van de Milieuthermometer 100.000 euro kunnen besparen. 

Broodserveerwagen in ETZ

Ten slotte leidt het invoeren van maatregelen en gebruik van de Milieuthermometer tot meer betrokkenheid bij medewerkers met het milieu.

Samenwerkende partijen

De volgende partijen hebben de Green Deal ondertekend: 

  • Zorginstellingen: Thebe – ETZ – Libra Revalidatie & Audiologie – Schakelring – Het Laar – Amarant Groep – RIBW Brabant –Prisma – Kompaan en de Bocht – Maasduinen – St. Franciscus – Maria Oord – GGZ Breburg.
  • De gemeenten Oisterwijk – Waalwijk – Gilze en Rijen – Loon op Zand – Hilvarenbeek – Dongen – Heusden – Goirle – Tilburg. 
  • De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Het Milieuplatform Zorgsector.
  • Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).
  • Stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie & Duurzaamheid).