ETZ ontvangt Vaatkeurmerk 2017

15 november 2017

Het ETZ voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg, vanuit het oogpunt van patiënten. De Hart&Vaatgroep heeft daarom het Vaarkeurmerk 2017 toegekend aan ons ziekenhuis. Chirurg Marnix de Fijter nam maandag 13 november de plaquette namens het vaatteam in ontvangst.

De plaquette werd overhandigd door Jet en Paul von Burg, coördinatoren regioteam West-Brabant van de Hart&Vaatgroep. “We zetten ons als patiëntenvereniging in om de kwaliteit van de zorg en het informeren van hart- en vaatpatiënten te verbeteren”, zei Paul von Burg bij de uitreiking. “Het is me dan ook een groot genoegen dat ik namens het regiobestuur West-Brabant het ETZ in het algemeen en de afdeling Vaatchirurgie in het bijzonder mag feliciteren met de onderscheiding.”

Vaat- en longchirurg Marnix de Fijter is blij met de erkenning. “Dit bevestigt dat de zorg rondom de vaatchirurgie in het ETZ voldoet aan alle kwaliteitseisen. Hier werken we met het volledige team elke dag hard aan. Het is fijn dat onze inzet wordt herkend en gewaardeerd door de patiëntenvereniging.“

Overhandiging Vaatkeurmerk

Resultaten

Het Vaatkeurmerk 2017 richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen (etalagebenen), buik (aneurysma) en hals (halsslagadervernauwing). De resultaten van aneurysma-operaties zijn dit jaar op de website van De Hart&Vaatgroep toegevoegd. 

Op de website www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg kunnen patiënten en huisartsen zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk hebben, welke vaatbehandelingen zij uitvoeren en hoe vaak, en wat de kwaliteit van de vaatbehandelingen in de verschillende ziekenhuizen is.