ETZ stapt over op nieuw EPD

28 augustus 2017

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) werkt aan de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Vanaf zaterdag 31 maart 2018 heeft het ETZ één systeem waarin medisch specialisten en andere zorgverleners informatie over hun patiënten kunnen opslaan en raadplegen. 

In het EPD worden alle medische gegevens van patiënten digitaal vastgelegd en alle logistieke en administratie zaken geregeld. Het nieuwe systeem vervangt diverse systemen die nu op de locaties ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk worden gebruikt. Het ETZ heeft een fusie achter de rug en werkt daardoor nog in meerdere computersystemen.
Aan deze situatie komt begin volgend jaar een einde.

“Honderden collega’s zijn hard aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe EPD samen met de leverancier Epic. Het is een hele klus om één EPD in te richten, zeker voor een fusieziekenhuis dat meerdere locaties heeft en beschikt over heel veel verschillende processen en protocollen. Vanaf januari 2018 worden ongeveer 5000 medewerkers getraind om het nieuwe EPD te werken”, aldus programmanager Eric Polman. Het nieuwe dossier biedt ook de mogelijkheid om de patiënt meer te betrekken bij het zorgproces.  

Toegang tot eigen medisch dossier

Patiënten die toegang willen tot hun eigen medisch dossier, kunnen straks veilig en online hun persoonlijke medisch dossier raadplegen via het patiëntenportaal MijnETZ. Patiënten kunnen dan hun eigen dossier inzien, zelf afspraken maken of uitslagen van onderzoeken bekijken. MijnETZ gaat net als het nieuwe EPD live op 31 maart 2018. Kijk voor meer info over MijnETZ op deze pagina.

Oog voor de patiënt 

De implementatie van het nieuwe EPD helpt het ziekenhuis om de zorg beter en veiliger te maken. Patiënten worden gemiddeld ouder, maar krijgen gelijktijdig te maken met meerdere ziektes. Dit vereist een goede samenwerking door de verschillende artsen. Door het nieuwe EPD hebben specialisten direct toegang tot de actuele, belangrijke patiëntengegevens, die snel en veilig kunnen worden uitgewisseld.

Bovendien sluit het EPD aan op de nieuwe wijze van zorg verlenen in het ETZ, waarbij de patiënt meer de regie krijgt over zijn eigen gezondheid en zorg. Zo helpt het nieuwe EPD het ziekenhuis om nog beter buitengewone zorg te bieden, toegespitst op de individuele patiënt.