ETZ krijgt weer A-rating van kredietbeoordelaar Fitch

30 augustus 2017

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft opnieuw, net als vorig jaar, de kredietwaardigheid van het ETZ beoordeeld met een ‘A-rating’. Hiermee wordt de sterke, stabiele financiële positie van het ETZ bevestigd, ook na de fusie.
 
Fitch baseert de hoge kredietwaardigheid op de sterke marktpositie van het ETZ in de regio Midden-Brabant, de functie als traumacentrum en de aanwezigheid van een grote IC op het hoogste niveau (level 3). Ook de kennis en kunde op het gebied van neurochirurgische behandelingen en de inzetbaarheid van het bestralingsapparaat Gamma Knife dragen bij aan de positieve beoordeling.
 
De A-rating biedt het ETZ mogelijkheden om naar andere vormen van financiering te kijken, bij andere kredietverstrekkers dan de gebruikelijke banken. Zo kon het ETZ door de A-rating onlangs een kredietovereenkomst van 43 miljoen euro afsluiten bij de Europese Investeringsbank (EIB). Het is de eerste keer dat de EIB op deze wijze een topklinisch ziekenhuis in Nederland ondersteunt. Het ETZ profiteert daardoor van lagere kapitaallasten.

In het bedrijfsleven is het heel gebruikelijk dat ondernemingen zich laten toetsen door kredietbeoordelaars. Het ETZ is het eerste en tot op heden enige ziekenhuis in Nederland dat zich op deze wijze de maat laat nemen.
 
Kredietwaardigheid wordt gebaseerd op een groot aantal financiële gegevens. Door deze te combineren, ontstaat een ‘credit rating’, dat de mate van kredietwaardigheid aangeeft. Deze credit rating wordt uitgedrukt in de letters A, B, C en D. ‘AAA’ staat voor zeer kredietwaardig. Bij een D-rating is er sprake van geen enkele kredietwaardigheid.

Fitch Ratings beoordeelt een periode van enkele jaren voor de toets. Daarbij wordt gekeken naar alle factoren die van invloed zijn op de kredietwaardigheid van het ziekenhuis. Dat zijn financiële factoren zoals solvabiliteit en liquiditeit, maar ook zaken als het ziekteverzuim van de medewerkers, het marktaandeel en de toekomstverwachtingen. De totaalbeoordeling van het ETZ heeft geresulteerd in de A-rating.

Klik hier om het (pers)bericht van Fitch Ratings te lezen.