Europese Investeringsbank steunt modernisering ETZ

18 juli 2017

De Europese Investeringsbank (EIB) en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) hebben maandag 17 juli een kredietovereenkomst van EUR 43 miljoen getekend ter ondersteuning van de modernisering van de ziekenhuislocaties in Tilburg en Waalwijk.

De financiering wordt gebruikt voor het moderniseren van de bestaande gebouwen en faciliteiten, alsmede voor de invoering van een nieuw elektronisch patiëntdossier (EPD). De investeringen stellen het ETZ niet alleen in staat om efficiënter te werken, maar dragen ook bij aan het bundelen van de zorg. Zo wordt in Tilburg op locatie ETZ Elisabeth de geboortezorg geconcentreerd in een nieuw Moeder- en Kindcentrum.

Pim van Ballekom (vicepresident EIB) en Bart Berden (voorzitter RvB ETZ) bekrachtigen de ondertekening met een handdruk

"De Europese richtlijnen op het gebied van de zorg zijn heel duidelijk over het belang van eHealth, iets wat bij het ETZ duidelijk hoog op de agenda staat. Door deze reorganisatie en modernisering van de faciliteiten kan het ETZ straks een nog hogere kwaliteit van zorg leveren. Dat is voor de Bank een hele goede reden om het project te steunen," zegt EIB vicepresident Pim van Ballekom. "Er waren duidelijke signalen uit de markt die de EIB vroegen om in deze sector mee te financieren. Het is de eerste keer dat de EIB een topklinisch ziekenhuis in Nederland ondersteunt, maar het zal zeker niet de laatste keer zijn."

Bart Berden, voorzitter raad van bestuur ETZ, voegt eraan toe: "Door de financiering tegen gunstige voorwaarden bij de EIB kunnen we meer geld vrijmaken voor de patiëntenzorg. Voor veel ziekenhuizen is het door de hoge risico’s en de lage rendementen in toenemende mate lastig vreemd vermogen aan te trekken. Daarom hebben we creatief nagedacht en onze kredietwaardigheid vorig jaar door kredietbeoordelaar Fitch Ratings laten toetsen. De toegekende A-rating zorgt nu voor lagere kapitaallasten. We zeilen scherp aan de wind, ook financieel. Daar zijn we trots op”.

De ingebruikname van het EPD op alle ziekenhuislocaties zorgt ervoor dat informatie beter en eenvoudiger toegankelijk wordt voor de zorgverleners, met een efficiëntere workflow tot gevolg. Daarnaast gaan de vestigingen van het ETZ na de verbouwing ook beter presteren op het gebied van energie-efficiëntie.

Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank is de kredietinstelling voor langlopende leningen van de Europese Unie, en is direct eigendom van haar lidstaten. Het maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie. Het afgelopen jaar maakte de EIB een recordbedrag van 2,56 miljard euro beschikbaar voor projecten in Nederland.