ETZ volgt patiënt met computergestuurde vragenlijst

26 juni 2017

Om de gezondheid van patiënten te meten, gebruiken ziekenhuizen vaak lange vragenlijsten. De patiënten ervaren het invullen van deze lijsten als belastend. Daarom start het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg met een onderzoek naar de inzet van computergestuurde vragenlijsten, die een flink stuk korter zijn.

“We willen een digitaal patiëntenvolgsysteem ontwikkelen waarmee we iedere patiënt een behandeling op maat kunnen aanbieden”, zegt projectleider Mariska de Jongh van Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Om de belasting voor patiënten zo laag mogelijk te houden en toch de juiste informatie te krijgen, wordt onderzocht hoe gebruik kan worden gemaakt van Computer Adaptief Testen (CAT). “Dit is een methode om met slechts een paar vragen een betrouwbaar beeld te krijgen van iemands gezondheidstoestand”, verduidelijkt Mariska.

Patiënt Joury Nieuwenhuis vult op een tablet de online vragenlijst in. Co-assistent Inge Shari kijkt met hem mee. Foto: ETZ Fotografie & Film/Maria van der Heyden

Nauwkeurige schatting

De vragenlijsten die vaak worden gebruikt, bestaan al snel uit minimaal 25 vragen. Mariska: ”Bij CAT haalt de computer de vragen uit een databank. De computer selecteert steeds de vragen op basis van het antwoord op de vorige vraag. Na slechts 3 tot 7 vragen is al een nauwkeurige schatting van iemands gezondheidstoestand mogelijk en stopt de computer automatisch met vragen stellen. De computergestuurde vragenlijsten zijn in Amerika gemaakt en vertaald naar het Nederlands. Wij gaan nu onderzoeken hoe we deze wetenschappelijk goedgekeurde vragenlijsten onderdeel kunnen maken van het zorgproces.”

Beenbreuk

Het onderzoek start medio september bij patiënten die na een beenbreuk geopereerd moeten worden. Deze patiënten vullen vóór elk (controle)bezoek aan de polikliniek de vragenlijst online in. Met de vragen worden de lichamelijke, geestelijke en de sociale aspecten van gezondheid en welzijn gemeten.

“De dokters bespreken vervolgens de individuele resultaten met de betreffende patiënten, waardoor de zorgverleners een behandeling op maat kunnen bieden”, aldus de projectleider. “Bovendien kan op termijn de patiënt ook zelf zien hoe zijn herstel vordert, ook ten opzichte van andere lotgenoten. Patiënten willen dit graag weten. We voorzien hiermee dus in een behoefte.”

Prettiger

Voor de studie is subsidie verstrekt door het CZ Fonds. Mariska verheugt zich op de start van het onderzoek. “Deze nieuwe manier van vragen stellen is veel prettiger voor de patiënt. Tegelijkertijd kunnen we door de inzet van CAT eventuele gezondheidsproblemen vroegtijdig onderkennen. Zo krijgt iedere patiënt zorg op maat. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de zorg.”

Het is de bedoeling dat CAT op termijn wordt uitgerold bij meer patiëntengroepen en andere Brabantse ziekenhuizen. Als het onderzoek succesvol verloopt, wordt de CAT-software gekoppeld aan de twee meest gebruikte elektronische patiëntendossiers in Nederland.

Vragenlijst

Om bij te houden hoe het met jouw gezondheid en herstel gaat na je operatie, vragen wij je (een aantal dagen) voor iedere (controle)afspraak een korte digitale vragenlijst in te vullen. Je krijgt vragen over je fysieke, sociale en mentale gezondheid. Met de ingevulde vragenlijst kan jouw behandelend arts je herstel volgen en het polibezoek goed voorbereiden.

Bekijk de flyer over de computergestuurde vragenlijst.