ISO Certificaat voor laboratoria ETZ

11 mei 2017

Het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) en de Trombosedienst van het ETZ zijn onlangs ISO 15189 gecertificeerd. Het betreft een internationale accreditatie voor medische laboratoria (inclusief bloedafname). Patiënten en (huis)artsen kunnen er dus op vertrouwen dat de diensten van de laboratoria van uitstekende kwaliteit zijn, dat alle werkzaamheden professioneel worden uitgevoerd en dat het ziekenhuis continu werkt aan verbetering.

Het ISO Certificaat vervangt de CCKL-accreditatie. Het ISO systeem is namelijk veel omvattender, gedetailleerder en uitgebreider. De richtlijnen zijn opgesteld vanuit het belang van de patiënt. Bij de ISO certificering ligt de focus nóg meer op het gerechtvaardigd vertrouwen dat een patiënt mag hebben in een betrouwbare uitslag, bijvoorbeeld van een bloedtest. 

De nadruk ligt op het minimaliseren van risico’s in alle processen zodat de betrouwbaarheid van de uitslag (en daarmee de patiënt) centraal staat en ook geborgd is. Uiteraard sluit dit principe naadloos aan bij de aandacht voor patiëntveiligheid.

KCHL ETZ
Enkele opvallende punten uit het beoordelingsrapport van de Raad voor Accreditatie:

  • een mooi laboratorium met moderne ‘state of the art’ apparatuur en zeer competente medewerkers;

  • hoog kwaliteitsbewustzijn en betrokkenheid van zowel medewerkers als management.

De accreditatie geldt voor vier jaar, tot 1 mei 2021. Ieder jaar wordt gecontroleerd of de laboratoria nog aan de strikte eisen voldoen. Deze periodieke controle garandeert dat de lab-uitslagen – ook na het behalen van deze accreditatie – voortdurend aan alle internationale eisen voldoen.

Raad voor Accreditatie