Orthopedische zorg ETZ op de locaties ETZ Waalwijk en ETZ Elisabeth

28 februari 2017

Uitstekende zorg op twee locaties

Patiënten weer snel en goed in beweging krijgen, dat is het doel van Orthopedie. Met dit doel voor ogen concentreert de vakgroep Orthopedie vanaf 6 maart alle operaties op twee locaties: ETZ Waalwijk en ETZ Elisabeth. Daarmee heeft het ETZ geen verpleegafdeling Orthopedie meer op locatie ETZ TweeSteden. De polikliniek bezoekt u blijvend op alle locaties.

Bewuste keuze

Zowel de concentratie van zorg als de locaties zijn bewust gekozen. De locatie ETZ Waalwijk biedt goed planbare zorg en kent een vastomlijnde zorgbehandeling. Met de combinatie van rust (geen spoedzorg tussendoor) op de locatie en een op maat geboden zorgtraject mét revalidatiemogelijkheid in een ‘healing environment’, is de zorg perfect afgestemd op de wensen van de patiënt. Ook concentreren we zo de deskundigheid van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, en bieden we blijvend het gehele zorgpakket van orthopedische zorg aan in de regio Midden-Brabant.

Sfeerbeeld van polikliniek Orthopedie op locatie ETZ Waalwijk.

Hoogcomplexe zorg

Naast de gestandaardiseerde zorg biedt het orthopedisch centrum aanvullend een mooie ontwikkeling van hoogcomplexe zorg op de locatie ETZ Waalwijk: kraakbeentransplantatiechirurgie. Het gaat daarbij vooral om gezonde, jonge patiënten. De combinatie van rust met het op maat geboden zorgtraject en revalidatie biedt ook deze groep patiënten een perfecte zorgomgeving. 
 
De orthopedische zorg voor risicovolle patiënten met meerdere gezondheidsproblemen en de hoogcomplexe, orthopedische zorg zoals traumatologie, rugchirurgie en kinderorthopedie zijn op de locatie ETZ Elisabeth geconcentreerd. Hiermee sluit deze zorgvraag naadloos aan op de locatie waar ook het Traumacentrum is gevestigd en overige specialismen zoals Kindergeneeskunde.

Spoedeisende Hulp

Met de verschuiving van verpleegkundige zorg naar locatie ETZ Elisabeth, verschuift ook de Spoedeisende Hulp van patiënten met traumatisch letsel. Dat betekent dat verwijzing van deze patiënten naar de locatie ETZ TweeSteden vervalt, en dat traumapatiënten altijd verwezen worden naar onze Spoedeisende Hulp op locatie ETZ Elisabeth.