ETZ start met programma ‘Beslist samen!’

17 februari 2017

In het ETZ kiezen patiënt en dokter samen de beste behandeling. Daarom neemt ons ziekenhuis deel aan het programma 'Beslist Samen!' dat 1 maart start. Met dit programma willen we de gezamenlijke besluitvorming meer inhoud geven. 

Betere zorg begint met een goed gesprek in de spreekkamer. Graag maken wij onze patiënten nog bewuster van het belang van samen beslissen over de meest geschikte behandeling, onder meer via onze website. Ook worden patiënten attent gemaakt op het gebruik van de Keuzehulp, een online hulpmiddel om patiënten te informeren over hun aandoening en de mogelijke behandelingen ervan. Zo zijn er al keuzehulpen voor prostaatkanker, plasklachten bij goedaardige prostaatvergroting en borstkanker.

Een patiënt in gesprek met een zorgverlener

Versnelling

‘Beslist samen!’ houdt in dat met behulp van subsidie van Zorginstituut Nederland in geselecteerde ziekenhuizen een versnelling plaatsvindt om samen beslissen (zorgverlener en patiënt beslissen samen welke zorg het beste past) te implementeren. De kennis die binnen het project wordt ontwikkeld, wordt met andere ziekenhuizen gedeeld.

Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft onder meer het ETZ geselecteerd. Het door het ETZ ingediende plan is beoordeeld op doelstelling, doelgroepen en de mate waarin het samen beslissen hierin een belangrijk onderdeel vormt. Ook was beschikbaarheid van mensen, middelen en expertise een belangrijk criterium.

Vervolg

De geselecteerde ziekenhuizen gaan vanaf nu met de uitwerking van het plan van aanpak aan de slag. Ze worden daarbij geïnspireerd door de andere ziekenhuizen en ze ontvangen extra ondersteuning van experts en patiëntorganisaties. Het samenwerkingsproject duurt ongeveer een jaar en het doel is dat daarna de toepassing van ‘Samen beslissen’ in de ziekenhuizen verder wordt uitgebreid.

Het project sluit aan op de landelijke campagnes van de Patiëntenfederatie: ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ en ‘3 goede vragen’. Vanuit deze campagnes wordt veel informatie aangeboden. Het ETZ is hierin partner van de Patiëntenfederatie. Zie ook: www.begineengoedgesprek.nl en www.3goedevragen.nl.