ETZ sluit polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie

21 december 2016

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg sluit 1 maart 2017 de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP). Vanaf nu kunnen nieuwe patiënten voor deze polikliniek niet meer terecht in het ETZ. 

Na de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 is het aantal nieuwe patiënten dat een beroep doet op de KJP sterk afgenomen. Gelijktijdig zijn door de veranderde financieringsregels de administratieve, en daarmee financiële lasten voor de KJP flink hoger geworden. Het is daardoor niet mogelijk de polikliniek KJP voort te zetten. Het ETZ spreekt met andere zorgaanbieders over overname van de KJP, maar die gesprekken hebben tot op heden niets opgeleverd.

Onze patiënten zijn hierover geïnformeerd, evenals de huisartsen.

ETZ sluit polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Maatwerk 

Het ziekenhuis betreurt het besluit, maar ziet helaas geen andere mogelijkheid. De patiënten en hun ouders zijn per brief geïnformeerd. De behandelingen worden – als dat verantwoord is – afgerond. Als het nodig mocht zijn, wordt met andere zorgaanbieders overlegd of patiënten daar terecht kunnen. Omdat het kinderen en jongeren betreft, met een combinatie van psychische en lichamelijke klachten, vereist dit maatwerk. Er wordt met elke patiënt samen gekeken hoe en waar de behandeling het beste kan worden voortgezet.

Achtergrond

De polikliniek KJP biedt zorg aan kinderen en jeugdigen vanaf drie jaar (en hun ouders en verzorgers). Zorg wordt bijvoorbeeld geboden aan kinderen met een eetstoornis die door hun ondergewicht lichamelijke problemen hebben. Maar ook aan kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten, zoals chronische vermoeidheid of niet goed te verklaren pijn. Een andere belangrijke groep bestaat uit patiënten met een chronische lichamelijke aandoening (zoals diabetes) die daarnaast psychische problemen hebben, zoals angsten, trauma’s of depressies.