Wachttijden kunnen eind 2016 oplopen

2 november 2016

Het gaat goed met het ETZ. Zo goed zelfs dat wij dit jaar meer zorg leveren dan is afgesproken met de zorgverzekeraars. Daardoor kunnen niet alle nieuwe patiënten nog in 2016 bij ons terecht. Dit geldt met name voor verzekerden van Zilveren Kruis. Maar patiënten met een acute zorgvraag worden altijd geholpen.

We behandelen circa 3 procent meer patiënten dan in 2015. Dat is meer dan we op basis van de demografische ontwikkeling hadden mogen verwachten. We bieden daardoor in 2016 meer zorg dan door de zorgverzekeraars is ingekocht. Het gaat daarbij met name om complexe zorg, zoals zware traumatologie, neurochirurgie, cardiologische interventies. En bijvoorbeeld ook bariatrie, immunologie, etc.

Wachtruimte Spoed Eisende Hulp

Extra zorg

We hebben daarom de afgelopen tijd zorgverzekeraars in de gelegenheid gesteld om extra zorg bij ons in te kopen. De meeste zorgverzekeraars hebben dat ook gedaan. Maar we zijn daarover nog volop in gesprek met Zilveren Kruis.

Nieuwe patiënten

In afwachting daarvan moeten we helaas de zorgvraag enigszins afremmen. Alleen zo kunnen we de balans tussen kosten en opbrengsten in evenwicht houden. Dat doen onze medewerkers door nieuwe afspraken te spreiden. Dit betekent dat nieuwe Zilveren Kruis-patiënten, zonder acute zorgvraag, van onze medewerkers een afspraakverzoek ontvangen voor in het nieuwe jaar. 
Na 1 januari is er weer ruimte om nieuwe, niet-acute patiënten te behandelen. Verzekerden van Zilveren Kruis kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar als zij hier vragen over hebben.

Spoedzorg

Voor u is het belangrijk om te weten dat spoedzorg voor acute patiënten (die dus niet kan worden uitgesteld) altijd door het ETZ wordt geleverd. En dat de zorg voor patiënten die al in het ETZ onder behandeling zijn gewoon doorgaat.

Vervelend

Het later inplannen van nieuwe patiënten – die geen acute zorgvraag hebben – vinden we uiteraard heel vervelend. Maar we kunnen niet anders dan alleen zorg bieden die door zorgverzekeraars wordt ingekocht en vergoed.