Diagnostiek Brabant nog dichter bij de patiënt

14 juli 2016

Patiënten kunnen bloed later prikken in het ETZ of bij een van de ruim zeventig prikposten van Diagnostiek Brabant.Diagnostiek Brabant (DB) biedt in Midden-Brabant eerstelijnsdiagnostiek in de directe woonomgeving van patiënten. DB heeft het pand in de Hoefstraat in Tilburg verlaten en heeft zich gevestigd op drie nieuwe locaties. Ook na de verhuizing biedt DB diagnostiek in de buurt.

DB brengt de poortwachtersfunctie van de huisartsen en de specialistische kennis van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) bij elkaar. Samen zorgen DB en ETZ voor de beste patiëntenzorg in de buurt.

Algemeen directeur Sandra van Amelsfoort van DB spreekt over een belangrijke stap: "De keuze om te verhuizen komt voort uit de ambitie om ons verder te ontwikkelen en diagnostiek nóg dichter bij de patiënt te brengen."

Prikpost

Tot voor kort was DB nog te vinden aan Hoefstraat 258 in Tilburg. Patiënten konden hier terecht voor bloedafnames en functieonderzoeken. Ook was het kantoor van DB hier gevestigd. De prikpost verhuist naar ‘overbuurman’ woonzorgcentrum Padua (Hoefstraat 193).

Hier bevond zich al een prikpost, maar deze wordt uitgebreid met ruimere openingstijden in een nieuwe ruimte in het pand. Sandra van Amelsfoort: ‘Wij willen graag toegankelijk zijn en blijven voor patiënten. Met de uitbreiding van deze prikpost blijven we op een betrouwbare plek in de buurt van bewoners uit de wijk‘.

Onderzoeken

De locatie van de (functie)onderzoeken is begin juni al gewijzigd. De onderzoeken vinden plaats op Lage Witsiebaan 2a in één van de behandelkamers van de huisartsenpost. Sandra van Amelsfoort: "Het is zonde dat deze zorgfaciliteiten overdag niet worden gebruikt. Daarom gaat DB deze ruimte gebruiken voor het uitvoeren van onderzoeken zoals echo’s, longfunctieonderzoek en fundusfotografie. Deze nieuwe locatie is een toegankelijke en bekende plek voor patiënten."

Alle kantoorfaciliteiten van DB, die zich nu op de Hoefstraat bevinden, verhuizen naar Ringbaan Zuid 42 in Tilburg. Dit nieuwe kantoor wordt tevens een ontmoetingsplek voor medewerkers, maar eventueel ook voor huisartsen en andere zorgprofessionals.

Samenwerking met ETZ

Na een verwijzing van een huisarts kan een patiënt bij DB terecht voor diagnostiek in brede zin, zoals laboratoriumonderzoek, radiologie of functieonderzoeken zoals fundusonderzoek en ECG’s (hartfilmpje).

Locaties

Een snelle en betrouwbare uitslag naar de huisarts of specialist, dat is waar DB voor staat. De zorg is van hoge kwaliteit dankzij onze professionele en vriendelijke medewerkers en de samenwerking met het ETZ. DB beschikt over ruim 70 prikposten in Midden-Brabant. Kijk voor alle prikposten en openingstijden op www.diagnostiekbrabant.nl/locaties.